Nhiệm Vụ Môn Phái Thúy Yên

28/07/2018

             

  Nhiệm Vụ Môn Phái Thúy Yên

 

Từ bao đời, muốn bôn tẩu giang hồ bắt buộc quý nhân sỹ phải gia nhập môn phái để học võ công . Qúy nhân sỹ phải làm nhiệm vụ do các trưỡng lão , bang chủ hay các sư huynh , sư tỷ muội giao phó cho bạn khi làm nhiệm vụ lấy chiêu thức ...Yêu cầu phải hoàn thành nếu không sẽ bị trục xuất khỏi môn phái bị tẩu hỏa nhập ma ... Trước khi ra giang hồ bôn tẩu  AD Tú  đã từng bị rớt xuống vực sâu lụm được cuốn bí kíp nên hôm nay tổng hợp lại cái kinh nghiệm từ nhiều năm cày cuốc sẽ mở truyền thụ hướng dẫn quý nhân sỹ làm nhiệm vụ môn phái..

Mưu sự tại nhân  - thành sự tại thiên .. Liệu các anh hùng hào kiệt có vượt qua phần nhập môn này không hay là sẽ rơi  vào trạng thái ma đạo , vô môn vô phái ... !

 


 

 Nhiệm Vụ  Môn Phái Thúy Yên :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 

   Nhiệm vụ cấp 10

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chủ phòng, Chưởng môn Doãn Hàm Yên.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Chủ phòng (35/75) gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên ,
 • tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm cây Trâm bị thất lạc.
 • Bước 2: Đến khu rừng phía Đông của Thuý Yên, bạn hãy đánh những con
 • Hồng Hồ (Cáo đỏ) (83/105; 90/99; 82/ 99; 87/ 97) lấy được Thúy Vũ Trâm.
 • Bước 3: Mang Thúy Vũ Trâm về giao cho Chưởng môn Doãn Hàm Yên, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Nhị phẩm Hoa Sứ.
 • Học được võ công: Băng Tâm Trái Ảnh bangtamtraianh
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thiên Điện, Yên Hiểu Trái.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Thủ Ngọc Đình (43/90) gặp Yên Hiểu Trái , tiếp nhận nhiệm vụ đi hái hoa.
 • (Mạn Đà La Hoa là một loại hoa kịch độc, vì vậy nội trong thời gian quy định phải hái đủ
 • đem về để được chưởng môn giải độc, nếu không bạn sẽ chết).
 • Bước 2: Đi về hướng Tây Bắc (bên trái gần Mê Cung cấm địa), hãy hái 10 đóa Đại Mạn
 • Đà La hoa (56/59; 55/63; 72/42; 69/53; 61/48; 73/47; 80/43; 72/39; 66/39; 63/40).
 • Khi bạn bắt đầu hái đóa hoa đầu tiên thì thời gian trúng độc của bạn bắt đầu được tính.
 • Trúng độc chia làm bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn là 30 phút.
 • Bước 3: Mỗi giai đoạn bị trúng độc, hệ thống đều phát ra thông báo cho người chơi biết,
 • sau khi giai đoạn thứ tư kết thúc, người chơi sẽ bị chết. Lúc này bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
 • Trước khi giai đoạn thứ tư kết thúc, bạn phải đi tìm Yên Hiểu Trái để được giải độc và tính số lượng hoa.
 • Nội trong thời gian hạn định bạn hái đủ 10 đóa hoa đem về giao thì mới hoàn thành được nhiệm vụ.
 • Bước 4: Mang đủ 10 đóa hoa về cho Yên Hiểu Trái , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Nhất Phẩm Hoa Sứ.
 • Học được võ công:
  • Vũ Đả Lê Hoa vudalehoa
  • Phù Vân Tán Tuyết phuvantantuyet
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bách Hoa điện, Hà Mộ Tuyết.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Bách Hoa Điện (53/85) gặp Hà Mộ Tuyết, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Đại Lý tìm Đoàn Lão Hán (189/204), vừa gặp thì thấy Đoàn Lão Hán
 • đang khóc lóc đau buồn, biết được con gái lão bị Thổ Phỉ bắt đi.
 • Bước 3: Đi về phía tây thành, đến Điểm Thương Sơn, đi vào Thổ phỉ sơn động (232/172),
 • giết tên Thổ phỉ (232/193) bạn có thể cứu được con gái của Đoàn Lão Hán nhưng xác suất rất thấp.
 • Bước 4: Trở lại gặp Đoàn Lão Hán, nhấp vào lời thoại, biết được cần phải đi tìm ba loại dược liệu.
 • Bước 5: Đến Bến Tàu tìm một Thuyền gia (204/183), bỏ 1000 lượng mua được vài con Ngân Tuyết Ngư.
 • Bước 6: Vào Thành Đại Lý đến suối Hồ Điệp, sẽ thấy hai con bướm Bích Thường Phụng Điệp (184/196),
 • bạn chỉ cần nhấp chuột vào một con, sẽ thấy xuất hiện dòng chữ "Nhận được Bích Thường Phụng Điệp",
 • bạn chỉ cần lấy một con là đủ.
 • Bước 7: Đến Vân Lộng Đình, tìm một con Thằn lằn đỏ (182/197), nhấp chuột vào nó,
 • sẽ thấy xuất hiện dòng chữ: “Nhận được thằn lằn đỏ” (Sẽ hơi khó tìm vì nó bi mái đình che khuất),
 • bạn chỉ cần lấy một con là đủ.
 • Bước 8: Sau khi tìm được ba loại dược liệu trên, trở về Thúy Yên môn, giao cho Hà Mộ Tuyết,
 • hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Hoa Thần Sứ Giả.
 • Học được võ công: Hộ Thể Hàn Băng
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Yên Hiểu Trái.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Thủ Ngọc Đình (43/90) gặp Yên Hiểu Trái, tiếp nhận nhiệm vụ đi cứu
 • những cô gái bị Ác bá bắt đi.
 • Bước 2: Đến Đại Lý, tìm nhà tên Ác bá (206/200), trong nhà sẽ không có ai,
 • trong sân bạn sẽ phát hiện ra một lối đi vào mật đạo. Đi vào trong Mật đạo đánh bại
 • những tên Ác bá đả thủ (223/199; 201/204; 197/195),
 • phát hiện ra Ác bá đã mang những cô gái kia lên Điểm Thương Sơn.
 • Bước 3: Lập tức lên Điểm Thương Sơn, tiến vào Điểm Thương động (210/195),
 • bên trong là một mê cung có rất nhiều "Đả Thủ"
 • Tại tầng một bạn đánh bại hai tên Ác Bá Bảo Tiêu (199/191; 186/189),
 • lấy được chiếc chìa khóa thứ nhất (Xác suất 50%).
  - Tại tầng thứ hai đánh hai tên Ác Bá Hộ Viện (193/190; 186/195),
 • lấy được chiếc chìa khóa thứ hai (Xác suất 40%).
  - Lên tầng thứ ba đánh một tên Ác Bá Đả Thủ (197/185; 196/186),
 • lấy được chiếc chìa khóa thứ ba (Xác suất 30%).
 • Bước 4: Sau khi lấy đủ ba chiếc chìa khóa, nhấp chuột vào cơ quan (197/186),
 • hệ thống sẽ xuất hiện dòng chữ "Ác Bá đã quá sợ bạn nên bỏ trốn rồi ! Hãy dùng ba chiếc chìa khóa mở
 • 'Ám Thất' cứu các cô gái ra".
 • Bước 5: Trở về Thúy Yên môn gặp Yên Hiểu Trái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Hoa Tinh.
 • Học được võ công: Tuyết Ảnh tuyetanh
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Doãn Hàm Yên.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Chủ phòng (35/75) gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên ,
 • tiếp nhận nhiệm vụ giúp Hư Viên phương trượng đoạt lại Vũ Đồng Quan Âm.
 • Bước 2: Đến Đại Lý trước mặt Sùng Thánh tự là Thiên Tầm tháp.
 • Gặp Hư Viên phương trượng (219/196), nhấp vào lời thoại.
 • Bước 3: Đi Vào Thiên Tầm Tháp, Mỗi tầng chỉ cần đánh một tên
 • trộm bảo tặc. Tầng 1 (214/193), Tầng 2 (195/202), Tầng 3 (198/200),
 • sau khi đánh bại hết ba tên sẽ lấy lại được Vũ Đồng Quan Âm .
 • Bước 4: Mang Vũ Đồng Quan Âm Về cho Hư Viên phương trượng
 • Bước 5: Trở lại Thúy Yên môn gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: Hoa Tiên.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xuân Hoa Bà Bà.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Hậu Hoa Viên (40/74) gặp Xuân Hoa Bà Bà, tiếp nhận nhiệm vụ
 • điều tra sự thật trong cấm địa Thúy Yên môn.
 • Bước 2: Đến Đầm Ngọc nữ sẽ thấy lối vào Cấm Địa sơn động (78/78).
 • Bước 3: Vào Cấm Địa sơn động, đánh hai tên Thảo khấu (187/193; 209/175),
 • lấy được một chiếc khăn tơ (Xác suất rất thấp).
 • Bước 4: Đi vào trong gặp một ông già (228/191) nhận 1 bức thư.
 • Bước 5: Quay lại giao thư cho Xuân Hoa Bà Bà.
 • Bước 6: Sau đó đến Chủ phòng (35/75) gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào,
 • có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn.
 • Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần thưởng:
  • Mục Dã Lưu Tinh mucdaluutinh
  • Bích Hải Triều Sinh bichhaitrieusinh
  • Băng Cốt Tuyết Tâm bangcottuyettam
 • Được phong làm:Hoa Thần.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thúy Yên ký danh đệ tử,
 • trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:
  • Băng Tung Vô Ảnh bangtungvoanh
  • Băng Tâm Tiên Tử bangtamtientu

  Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này

 • để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Đại Lý Phủ gặp Đoàn Tư Thành (191/197), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Đoàn Tư Thành nhờ bạn chuyển giúp 1 bức thư cho Lệ Thu Thủy.
 • Bước 2: Đến Thúy Yên Môn chỗ sân tập võ gặp Hải Đường sứ giả Lệ Thu Thủy (43/84) trao bức thư.
 • Bước 3: Đến Chủ phòng (35/75) gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên.
 • Nhưng cô ta cũng không có cách gì để giải quyết.
 • Bước 4: Quay trở lại gặp Lệ Thu Thủy. Cô ta cương quyết không nghe lời khuyên. Đành quay về Đại Lý.
 • Bước 5: Quay lại Đại Lý gặp Đoàn Tư Thành, nghe một đoạn đối thọai,
 • bạn sẽ bị đưa đến một nơi bí mật của Đại Lý và phải đánh với một tên Thần Bí Nhân.
 • Bước 6: Giết được nhân vật huyền bí, giải cứu Đoàn Tư Thành.
 • Bạn lập mưu để Lệ Thu Thủy đến thăm Đoàn Tư Thành.
 • Bước 7: Quay lại Thúy Yên Môn gặp lại Lệ Thu Thủy báo tin rằng
 • Đoàn Tư Thành đang trọng thương, rất nguy kịch.
 • Bước 8: Quay lại Đại Lý, Đoàn Tư Thành rất vui và báo cho bạn biết 1 tin.
 • Bước 9: Quay lại Thúy Yên Môn gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử

 • Bước 1: Về Đại Lý phủ, đi hướng tây để sang Thuý Yên. Đến gặp Thuý Yên Hoa Sứ (25/106)
 • chấp nhận thử thách vào Hoa Khôi Trận để đoạt Tình Hoa .
 • Hãy đánh 1 trong 2 con sau đây là lấy được Tình Hoa:
  - Xá Lị Tinh (24/102)
  - Kim Miêu Vương (34/92)
 • Bước 2: Mang Tình Hoa giao cho Thuý Yên Hoa Sứ (38/93) ở lối ra Hoa Khôi Trận, nhiệm vụ kết thúc.

 

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất


  

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.