Nhiệm Vụ Môn Phái Đường Môn

28/07/2018

             

  Nhiệm Vụ Môn Phái Đường Môn

 

Từ bao đời, muốn bôn tẩu giang hồ bắt buộc quý nhân sỹ phải gia nhập môn phái để học võ công . Qúy nhân sỹ phải làm nhiệm vụ do các trưỡng lão , bang chủ hay các sư huynh , sư tỷ muội giao phó cho bạn khi làm nhiệm vụ lấy chiêu thức ...Yêu cầu phải hoàn thành nếu không sẽ bị trục xuất khỏi môn phái bị tẩu hỏa nhập ma ... Trước khi ra giang hồ bôn tẩu  AD Tú  đã từng bị rớt xuống vực sâu lụm được cuốn bí kíp nên hôm nay tổng hợp lại cái kinh nghiệm từ nhiều năm cày cuốc sẽ mở truyền thụ hướng dẫn quý nhân sỹ làm nhiệm vụ môn phái..

Mưu sự tại nhân  - thành sự tại thiên .. Liệu các anh hùng hào kiệt có vượt qua phần nhập môn này không hay là sẽ rơi  vào trạng thái ma đạo , vô môn vô phái ... !

 


 

 Nhiệm Vụ Môn Phái Đường Môn :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Tráng Đinh.
 • Học được võ công:
  • Đường Môn Ám khí amkhiduongmon
  • Địa Diệm Hỏa diadiemhoa
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến phòng võ công (510/317), gặp Đường Hạc tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm Ma Vũ Châm.
 • Bước 2: Đến Thành Đô (từ Đường Môn chạy xuống cổng phía dưới), tìm Mai Nương (389/315).
 • Bước 3: Đến nhà Tôn Uyển (394/323). Cô ấy chấp nhận đổi cho bạn Ma Vũ Châm lấy 1 cái Nhẫn Mã Não.
 • Bước 4: Đến Tiệm tạp hóa trong Thành Đô (386/321) dùng 500 lượng mua chiếc Nhẫn Mã Não ,
 • trở về đổi cho Tôn Uyển lấy Ma Vũ Châm.
 • Bước 5: Trở về Đường Môn, giao Ma Vũ Châm cho Đường Hạc , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Hộ Viện.
 • Học được võ công: Độc Thích Cốt docthichcot
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Nhất Trần.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Đại sảnh Phòng nghị sự (507/319) gặp Đường Nhất Trần , nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Vô Tâm Cốc (từ Đường Môn đi sang cổng bên phía đông bắc) đánh bại
 • 2 con Gấu Ngựa (526/291), (531/293) và 2 con Xá Lị tinh (528/294), (524/290) lấy được 4 sợi tơ
 • trên đó ghi khẩu quyết.
 • Bước 3: Đến trước căn nhà ở Vô Tâm Cốc (528/291), nhấp vào khung cửa sẽ đối thoại với Đường U.
 • Bước 4: Đến hồ Phỉ Thúy ở phía Tây Đường Môn, phát hiện ra một con Xích Diệm Ngạc (cá sấu) (472/324),
 • đánh bại nó lấy được Kim Hạng Quyền (Xác suất 50 %).
 • Bước 5: Trở lại Vô Tâm Cốc, nhấp vào cửa gỗ, đối thoại với Đường U.
 • Bà ta yêu cầu bạn mang sợi dây chuyền về giao cho chưởng môn Đường Cừu.
 • Bước 6: Đến phòng khách (508/322) gặp Chưởng môn Đường Cừu giao Kim Hạng Quyền , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Giới Tiền Hộ Vệ.
 • Học được võ công:
  • Truy Tâm Tiễn truytamtien
  • Mạn Thiên Hoa Vũ manthienhoavu
  • Đoạt Hồn Tiêu doathontieu
  • Xuyên Tâm Thứ xuyentamthich
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Bất Nhiễm.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến phòng Tế tổ phòng (514/318), gặp Đường Bất Nhiễm, nhận nhiệm vụ. Giúp Đường Vân sư thúc trả thù và lấy lại Hỏa Khí phổ.
 • Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Bạch Vân động (356/242) đánh bại Đại đầu mục Cuồng Sa (229/200), biết được "Hỏa Khí phổ" đã bị giấu trong rương. Còn chìa khóa bị giấu tại một nơi nào đó trong động.
 • Bước 3: Đánh bại 4 tên tiểu đầu mục: Độc Nhĩ (218/200), Thiết Tí (219/207), Quỷ Ảnh (239/202), Lịch Quyền (228/197), lấy được chìa khóa (xác suất 50%), mở rương (230/199) lấy được "Hỏa Khí phổ".
 • Bước 4: Trở về Đường Môn, đến phòng Hỏa dược (512/324) giao "Hỏa Khí phổ" cho Đường Vân, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Nhập Các Đệ Tử.
 • Học được võ công: Hàn Băng Thích hanbangthich
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Dã
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến phòng Y Dược (515/322) gặp Đường Dã, nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn, đi thẳng về phí tây gặp Cảnh Tử Kỳ (230/245). Ông ta bắt bạn phải vượt qua một thử thách là đánh bại năm con gia súc của ông ta là: Sói xám (238/244), Mãnh Hổ (241/259), Kim Tiền Báo (224/247), Heo Rừng (234/236), Tông Hùng (241/238).
 • Bước 3: Sau khi đánh bại năm con thú, quay lại gặp Cảnh Tử Kỳ. Cảnh Tử Kỳ nhờ bạn tìm cách cứu con gái ông ta đang lâm trọng bệnh.
 • Bước 4: Trở lại Đường Môn đến phòng Y Dược, gặp Đường Dã . Ông ta bảo cho bạn biết phương thuốc chữa căn bệnh kỳ lạ đó.
 • Bước 5: Trở lên Thanh Thành Sơn , tại Thanh Dương phong (297/233) ở Đông Bắc Thanh Thành sơn, đánh bại Hung Thú và Linh Điêu (316/215), (304/227), (304/218), (308/225), (314/223), Hắc ưng (297/231) lấy được năm loại dược liệu: da của Ve sầu, gan rắn độc, vỏ hạt Anh Túc, đuôi rết độc, đầu của Thiên tằm.
 • Bước 6: Quay lại gặp Cảnh Tử Kỳ . Cảnh Tử Kỳ tỏ ý hối hận vì đã hiểu lầm Đường Dã trước đây.
 • Bước 7: Trở lại Đường Môn đến phòng Y Dược, báo lại kết quả với Đường Dã . Hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Tứ Lão Môn Nhân.
 • Học được võ công: Lôi Kích thuật longhotrao
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Nhàn.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến phòng Ám khí (504/317) gặp Đường Nhàn, nhận nhiệm vụ truy tìm bí kíp bị mất.
 • Bước 2: Đến phòng Nghị sự (507/319) gặp Đường Nhất Trần , biết được có 2 kẻ đáng khả nghi.
 • Bước 3: Đến Thành Đô -> thôn Giang Tân, gặp Đường Nguyên (430/385).
 • Đường Nguyên cho biết đã thấy Đường Hòa đã đi đến Hưởng Thủy Đông.
 • Bước 4: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thủy động (214/242)
 • nằm ở cực tây của núi Thanh Thành. Vào động đánh bại Đường Hòa (234/207),
 • biết được " Ám Khí phổ " đang giấu trong sơn động.
 • Bước 5: Đánh bại các tên đồng đảng của Đường Hòa là: T
 • hiết Quyền Diệm La (232/210; 214/203; 224/201; 246/204) hoặc Thiết Chùy Ma Quân (217/205; 234/200).
 • Đánh bại bọn chúng sẽ lấy lại được "Ám Khí phổ" (Xác suất 50%).
 • Bước 6: Trở lại phòng Ám khí, giao "Ám Khí phổ" cho Đường Nhàn , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: Thiên Thủ Thần Vệ.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Môn Đường Cửu.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Phòng khách (508/322) gặp Chưởng môn Đường Cừu ,
 • nhận nhiệm vụ thu hồi Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm.
 • Bước 2: Đến Trúc Tơ động (523/326) (đi cửa bên phải của Đường Môn).
 • Bước 3: Tại tầng 1 đánh bại tên Mãng Hán Đầu Lĩnh (189/205; 185/204; 190/202; 192/200; 197/201)
 • sẽ lấy được chìa khoá tầng 2.
 • Bước 4: Tại tầng 2 đánh bại Tinh Hổ (194/198; 197/201) sẽ lấy được chìa khoá lên tầng 3.
 • Bước 5: Lên tầng 3 có 2 rương: trên và dưới (1 chứa tiền, 1 chứa Đoạt Hồn Kiếm).
 • Chọn rương ở trên sẽ lấy được Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm.
 • Bước 6: Về giao kiếm cho Chưởng môn Đường Cừu là hoàn thành nhiệm vụ.
 • Còn nếu chọn nhầm rương chứa tiền thì về gặp Chưởng môn Đường Cừu nộp phạt 4 vạn lượng rồi làm lại nhiệm vụ.

Lưu ý:

Nếu đã lên được tầng 2 rồi mà bị chết thì khi vào động lại cứ việc lên tầng 2, không cần đánh lại ở tầng 1.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần Thuởng:
  • Tiểu Lý Phi Đao tieulyphidao
  • Tán Hoa Tiêu tanhoatieu
  • Thiên La Địa Võng thienladiavong
  • Tâm Nhãn tamnhan
 • Được phong làm: Lục Các Trưởng Lão.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Đường Môn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:
  • Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh nhiephonnguyetanh
  • Cửu Cung Phi Tính cuucungphitinh
  • Bạo Vũ Lê Hoa baovulehoa
  • Loạn Hoàn Kích loanhoankich

  Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: TĐến Thành Đô -> thôn Giang Tân, gặp Đường Nguyên (430/385),
 • biết được Đường Bất Nhiễm có những dấu hiệu bất thường và bạn quyết tâm tìm hiểu cho cặn kẽ mọi việc.
 • Bước 2: Đến Đường Môn tại phòng Tế tổ phòng (513/317), gặp Đường Bất Nhiễm...
 • Hắn nhờ bạn chuyển dùm 1 bức thư.
 • Bước 3: Đến Biện Kinh gặp Bạch Công Tử (207/191) giao thư.
 • Hắn đọc thư một hồi rồi giao lại cho bạn 1 bức thư hồi âm.
 • Bước 4: Quay lại Đường Môn giao thư cho Đường Bất Nhiễm .
 • Đánh bại Đường Bất Nhiễm, nhận quyển sách "Đường Môn Tuyệt Học Mật Tịch".
 • (Lưu ý: nếu như trong lúc đánh, bạn có bị tử thương, bạn vẫn có thể vào đánh tiếp,
 • máu của Đường Bất Nhiễm vẫn bị mất như thời điểm bạn chết).
 • Bước 5: Đến Biện Kinh -> Thiên Nhẫn giáo -> tầng 1 -> tầng 2 -> tầng 3 gặp
 • Đoan Mộc Duệ (225/199) giao sách. Đoan Mộc Duệ lại nhờ bạn gửi lời đến Đường Bất Nhiễm.
 • Bước 6: Quay lại Đường Môn gặp Đường Bất Nhiễm, hoàn thành nhiệm vụ.

 

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất


  

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.