Nhiệm Vụ Môn Phái Ngũ Độc Giáo

28/07/2018

             

  Nhiệm Vụ Môn Phái Ngũ Độc Giáo

 

Từ bao đời, muốn bôn tẩu giang hồ bắt buộc quý nhân sỹ phải gia nhập môn phái để học võ công . Qúy nhân sỹ phải làm nhiệm vụ do các trưỡng lão , bang chủ hay các sư huynh , sư tỷ muội giao phó cho bạn khi làm nhiệm vụ lấy chiêu thức ...Yêu cầu phải hoàn thành nếu không sẽ bị trục xuất khỏi môn phái bị tẩu hỏa nhập ma ... Trước khi ra giang hồ bôn tẩu  AD Tú  đã từng bị rớt xuống vực sâu lụm được cuốn bí kíp nên hôm nay tổng hợp lại cái kinh nghiệm từ nhiều năm cày cuốc sẽ mở truyền thụ hướng dẫn quý nhân sỹ làm nhiệm vụ môn phái..

Mưu sự tại nhân  - thành sự tại thiên .. Liệu các anh hùng hào kiệt có vượt qua phần nhập môn này không hay là sẽ rơi  vào trạng thái ma đạo , vô môn vô phái ... !

 


 

 Nhiệm Vụ  Môn Phái Ngũ Độc Giáo :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.
 • Học được võ công:
  • Ngũ Độc Đao pháp ngudocdaophap
  • Ngũ Độc Chưởng pháp ngudocchuongphap
  • Cửu Thiên Cuồng Lôi cuuthiencuongloi
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc),
 • đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193).
 • Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên,
 • mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.
 • Bước 3: Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn,
 • vào Dược điếm (196/203) mua 10 bao Tín Thạch.
 • Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả.
 • Học được võ công:
  • Xích Diệm Thực Thiên xichdiemthucthien
  • Tạp Nan Dược Kinh tapnanduockinh
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209),
 • tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.
 • Bước 2: Bạn có 2 cách đến La Tiêu Sơn, một từ Lâm An phủ ->
 • La Tiêu Sơn (đường góc phải, ở dưới), hai là từ Long Tuyền thôn đi theo hướng bắc.
 • Đánh bảy tên Sắc Quỷ (245/166; 247/170; 241/169; 231/159; 225/162; 228/166; 232/169),
 • đánh bại chúng sẽ lấy được bảy cái đầu người.
 • Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La.
 • Học được võ công:
  • U Minh Khô Lâu uminhkholau
  • Vô Hình Độc vohinhdoc
  • Bách độc Xuyên Tâm bachdocxuyentam
  • Băng Lam Huyền Tinh banglamhuyentinh
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị (169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản
 • tặc (146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.
 • Bước 3: Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị , phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.
 • Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục (145/183),
 • sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.
 • Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Vô Động La Sát.
 • Học được võ công:
  • Vạn Độc Thực Tâm vandocthuctam
  • Xuyên Y Phá Giáp xuyenyphagiap
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ.
 • Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới
 • có thể khống chế được Mãng Xà.
 • Bước 2: Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.
 • Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính
 • Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.
 • Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà , hoàn thành nhiệm vụ. (145/183),
 • sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.
 • Học được võ công:
  • Xuyên Tâm Độc Thứ xuyentamdocthich
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật (200/201),
 • nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động,
 • đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô
 • đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.
 • Bước 3: Đến Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn vào Nghiệt Long động,
 • tìm tên Ăn Cướp (237/216), đánh bại hắn sẽ lấy lại được Ngọc San Hô.
 • Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166),
 • tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng),
 • vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184).
 • Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái,
 • sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện (206/184).
 • Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu .(có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn,
 • bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi).
 • Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào,
 • có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn.
 • Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần Thuởng:
  • Thiên Cương Địa Sát thiencuongdiasat
  • Chu Cáp Thanh Minh chucapthanhminh
  • Ngũ Độc Kỳ Kinh ngudockykinh
 • Được phong làm: U Minh Quỷ Vương.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử,
 • trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:học được Âm Phong Thực Cốt amphongthuccot , Huyền Âm Trảm huyenamtram , Đoạn Cân Hủ Cốt doancanhucot.
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này
 • để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203),
 • biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.
 • Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà
 • định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt
 • luôn biết giúp đỡ người khác.
 • Bước 3: Đến Thành Đô -> Đường Môn vào Y Dược phòng (515/322), gặp Đường
 • Dã trao cho ông ta bức thư. Biết được âm mưu quá nham hiểm của Vân Bất Tà,
 • bạn không thể tha cho hắn được.
 • Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.
 • Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân ,
 • hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử

 • Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam.
 • Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231)
 • đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218)của Ngũ Độc Giáo,
 • tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.
  • Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.
  • Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.
  • Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.
  • Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.
  • Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.
 • Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186)
 • ở ngay cửa động là xong.

 

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất


  

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.