Event Lễ Quốc Khánh 2/9

06/09/2019

 

Event Lễ Quốc Khánh 2/9

 

Sự kiện lễ quốc khánh cập nhật tại sân chơi hỏa sơn với nhiều phần thưởng hấp dẫn . Anh em bốc bát họ sẵn sàng chiến đấu với event quốc khánh một cách cuồng nhiệt ..  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian cập nhật : 

* Sau bảo trì lúc 6h sáng ngày 07-09-2019 kết thúc lúc 0h ngày 28-09-2019

 


 

NPC Thợ May Vá :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

NPC Thợ May Vá

 

 NPC Thợ May Vá :

 * Tên NPC : Thợ May Vá

 * Tọa độ : trung tâm 7 thành thị

 * Chức năng : ép event quốc khánh

 * Bán vật phẩm vải lụa : giá 1 xu/ 1 cái

 * Công Thức Ép :

 - Y Phục Mới : 1 cuộn chỉ + 1 Vải Lụa 

 - Y Phục Đã Sửa : chiếc áo rách + 10 vạn 

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 250 Y Phục Mới

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Y Phục Mới

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 250 Y Phục Đã Sửa

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Y Phục Đã Sửa

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng full max 3 event

 * Kiểm tra xem đã sử dụng bao nhiêu vật phẩm

 

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu  :

 

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu

 

 Vật Phẩm Túi Nguyên Liêu :

 * Tên Vật Phẩm : Túi Nguyên Liệu

 * Khi giết quái trong bản đồ từ 8x - 9x sẽ có xác xuất

  nhận được Túi Nguyên Liệu

 * Xếp chồng được 500 cái

 * Tính năng : nguyên liệu dùng để ép event

* Khi mở ra nhận được vật phẩm cuộn chỉ - chiếc áo rách

* NPC Lâm Bánh Bèo đổi túi nguyên liệu lấy vật phẩm 

 - 100 túi nguyên liệu lấy 1 Càn khôn tạo hóa đan

 - 500 túi nguyên liệu lấy 1 bao lì xì trung thu

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

   

 


 

 Vật Phẩm Vải Lụa :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Vải Lụa

 

 Vật Phẩm Vải Lụa :

* Tên Vật Phẩm : vải lụa

 * Bán trong NPC Thợ May Vá

 - Tọa độ : trung tâm 7 thành thị

 - Gía bán : 1 xu / 1 cái

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event quốc khánh

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

 Vật Phẩm Cuộn chỉ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Cuộn Chỉ

 

 Vật Phẩm Cuộn Chỉ :

* Tên Vật Phẩm : cuộn chỉ

 * Khi sử dụng túi nguyên liệu sẽ xác xuất nhận được

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event quốc khánh

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

 

Vật Phẩm Chiếc Áo Rách :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Chiếc Áo Rách

 

 Vật Phẩm Chiếc Áo Rách :

 * Tên Vật Phẩm : chiếc áo rách

 * Khi sử dụng túi nguyên liệu sẽ xác xuất nhận được

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event quốc khánh

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Y Phục Mới :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Y Phục Mới

 

 Y Phục Mới  :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 500k điểm kinh nghiệm

 ( không cộng dồn )

 * Xếp chồng được 500 y phục mới

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 500 y phục mới

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên :

 Phúc Duyên Tiểu

 Phúc Duyên Trung

 Phúc Duyên Đại

 Đại Lực 

 Phi Tốc

 Tiên thảo lộ 8 tiếng

 Thuốc rocket ( sử dụng trong tống kim )

 Thiên vũ hồn ( vật phẩm đua top bang hội event )

 Thần hành phù ( Hạn sử dụng 7 ngày )

 Thổ địa phù ( Hạn sử dụng 7 ngày )

 Thần hành phù ( Hạn sử dụng 30 ngày )

 Thổ địa phù ( Hạn sử dụng 30 ngày )

 Võ Lâm Mật Tịch 

 Tẩy Tủy Kinh

 Ngựa 8x

 Lệnh bài nhu tình

 Lệnh bài hiệp cốt

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Mốc Thưởng 250 Y Phục Mới :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Mốc Thưởng 250 Y Phục Mới

 

 - Khi sử dụng 250 Bánh Bông Lan:

 -Phần thưởng mặc định : 50 triệu exp ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong 5 phần thưởng :

 1. 6 tinh hồng bảo thạch

 2. 1 mặt nạ x3 tống kim ( hạn sử dụng 1 tiếng )

 3. 1 Võ Lâm Mật Tịch

 4. Tẩy tủy kinh

 5. 1 Ngựa 8x

 

 

 

 


 

Mốc Thưởng 500 Y Phục Mới :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Mốc Thưởng 500 Y Phục Mới

 

 - Khi sử dụng 500 Y Phục Mới:

 -Phần thưởng mặc định : 100 triệu exp ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong 6 phần thưởng :

 1. 1 mặt nạ x3 tống kim ( hạn sử dụng 1 tiếng )

 2. 1 Võ Lâm Mật Tịch

 3. Tẩy tủy kinh

 4. Lễ Bao Nhu Tình 

 5. Lễ Bao Hiệp Cốt

 6. Ngựa 8x

 

 

 


 

Vật Phẩm Y Phục Đã Sửa :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Y Phục Đã Sửa

 

 Y Phục Đã Sửa  :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 500k điểm kinh nghiệm

 ( không cộng dồn ) + 1 chi diệm hỏa sơn

 * Xếp chồng được 500 y phục đã sửa

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 500 y phục đã sửa

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên :

 Phúc Duyên Tiểu

 Phúc Duyên Trung

 Phúc Duyên Đại

 Đại Lực 

 Phi Tốc

 Tiên thảo lộ 8 tiếng

 Thuốc rocket ( sử dụng trong tống kim )

 Thiên vũ hồn ( vật phẩm đua top bang hội event )

 Thần hành phù ( Hạn sử dụng 7 ngày )

 Thổ địa phù ( Hạn sử dụng 7 ngày )

 Thần hành phù ( Hạn sử dụng 30 ngày )

 Thổ địa phù ( Hạn sử dụng 30 ngày )

 Võ Lâm Mật Tịch 

 Tẩy Tủy Kinh

 Ngựa 8x

 Lệnh bài nhu tình

 Lệnh bài hiệp cốt

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Mốc Thưởng 250 Y Phục Đã Sửa :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

Mốc Thưởng 250 Y Phục Đã Sửa

 

 - Khi sử dụng 250 Y Phục Đã Sửa:

 -Phần thưởng mặc định : 50 triệu exp ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong 5 phần thưởng :

 1. 3 Thủy Tinh

 2. 1 mặt nạ x3 tống kim ( hạn sử dụng 1 tiếng )

 3. 1 Võ Lâm Mật Tịch

 4. Tẩy tủy kinh

 5. 1 Ngựa 8x

 

 

 

 


 

Mốc Thưởng 500 Y Phục Đã Sửa :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

Mốc Thưởng 500 Y Phục Đã Sửa

 

 - Khi sử dụng 500 Y Phục Đã Sửa:

 -Phần thưởng mặc định : 100 triệu exp ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong 6 phần thưởng :

 1. 1 mặt nạ x3 tống kim (sử dụng 1 tiếng )

 2. 1 Võ Lâm Mật Tịch

 3. Tẩy tủy kinh

 4. Lễ Bao Nhu Tình 

 5. Lễ Bao Hiệp Cốt

 6. 1 Ngựa 8x

 

 

 

 


 

Vật Phẩm Bánh Tống Kim :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Bánh Tống Kim

 

 Bánh Tống Kim  :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 400k điểm kinh nghiệm

  * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 500 bánh tống kim

* Hình thức tham gia tống kim :

 1000 tích lũy nhận được 5 cái bánh tống kim

 2000 tích lũy nhận được 10 cái bánh tống kim

 5000 tích lũy nhận được 25 cái bánh tống kim

 10000 tích lũy nhận được 50 cái bánh tống kim

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Mốc Thưởng Khi Sử Dụng Full 3 Event  :

Hình Ảnh Ghi Chú

                                       Khi sử dụng full 3 Event

 

- Khi sử dụng Full 3 Event : mặc định 200 triệu exp cộng dồn

 * Điều kiện nhận mốc phải tốn 5 thủy tinh hoặc 5 tinh hồng

 bảo thạch

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong 6 phần thưởng :

 1. 1 Võ Lâm Mật Tịch

 2. 1 Tẩy Tủy Kinh

 3. Lễ Bao Hiệp Cốt

 4. Lễ Bao Nhu Tình

 5. 1 Ngựa 8x

 6. 1 Bộ An Bang MiNi Hạn sử dụng 15 ngày

 

 


 

Vật Phẩm Lệnh Bài Hiệp Cốt :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Lệnh Bài Hiệp Cốt

 

 Lệnh Bài Hiệp Cốt :

 * Khi đủ 100 lệnh bài đến gặp NPC Lâm bánh bèo đổi lấy lễ bao 

  hiệp cốt

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Lệnh Bài Nhu Tình :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Lệnh Bài Nhu Tình

 

 Lệnh Bài Nhu Tình :

 * Khi đủ 100 lệnh bài đến gặp NPC Lâm bánh bèo đổi lấy lễ bao 

  nhu tình

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Bánh Tống Kim :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Lễ Bao Hiệp Cốt

 

 Lễ Bao Hiệp Cốt  :

 * Khi sử dụng sẽ nhận được 1 trong 4 món trang bị Hiệp cốt

 * Thuộc tính trang bị ngẫu nhiên 

 * Hiệp cốt thiết huyết sam

 * Hiệp cốt tình ý kết

 * Hiệp cốt đa tình hoàn

 * Hiệp cốt đan tâm giới

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Lễ Bao Nhu Tình :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Lễ Bao Nhu Tình

 

 Lễ Bao Nhu Tình  :

 * Khi sử dụng sẽ nhận được 1 trong 4 món trang bị Nhu Tình

 * Thuộc tính trang bị ngẫu nhiên 

 * Nhu tình cân quốc nghê thường

 * Nhu tình tuệ tâm ngọc bội

 * Nhu tình thục nữ hạng liên

 * Nhu tình phụng nghi giới chỉ

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm An Bang Mini :

Hình Ảnh Ghi Chú

                        Vật Phẩm An Bang MiNi

 

- Tên vật phẩm : an bang mini

 * Tính Năng : dùng để đổi vật phẩm tại NPC Lâm Bánh Bèo

 và tham gia event quốc khánh

 

 


 

Vật Phẩm Mặt Nạ Anh Hùng Chiến Trường :

Hình Ảnh Ghi Chú

                        Vật Phẩm Mặt Nạ Anh Hùng Chiến Trường

 

- Tên vật phẩm : mặt nạ anh hùng chiến trường

 * Khi tham gia event quốc khánh có xác xuất nhận được

 

 

 


 

Vật Phẩm Hỏa Sơn Chi Diệm :

Hình Ảnh Ghi Chú

                        Vật Phẩm Hỏa Sơn Chi Diệm

 

- Tên vật phẩm : hỏa sơn chi diệm 

 * Tính Năng : dùng để đổi vật phẩm tại NPC Lâm Bánh Bèo

 -  50000 cái : 1 lệnh bài ngựa 8x ( Chọn 1 trong 5 loại ngựa 8x )

 - 50000 cái : đổi 1 bộ trang bị an bang mini ( hạn sử dụng 15 ngày )

 -  500 cái : 1 dị danh phù ( dùng để đổi tên nhân vật )

 - 50000 cái : 1 lệnh bài nhu tình cân quốc nghê thường

- 50000 cái : 1 lệnh bài  nhu tình tuệ tâm ngọc bội ( vĩnh viễn )

 - 50000 cái : 1 lệnh bài  hiệp cốt thiết huyết sam ( vĩnh viễn )

 - 50000 cái : 1 lệnh bài  hiệp cốt tình ý kết ( vĩnh viễn )

 - 50000 cái : 1 hiệp cốt đa tình hoàn ( vĩnh viễn )

 - 50000 cái : 1 hiệp cốt đan tam giới ( vĩnh viễn )

 - 50000 cái : 1 nhu tình phụng nghi giới chỉ ( vĩnh viễn )

- 50000 cái : 1 nhu tình thục nữ hạng liên ( vĩnh viễn )

 - 2 lệnh bài nhu tình cân quốc nghê thường đổi 1 áo nhu tình ( vĩnh viễn)

 - 2 lệnh bài nhu tình tuệ tâm ngọc bội đổi 1 ngọc bội nhu tình ( vĩnh viễn)

 - 2 lệnh bài  hiệp cốt thiết huyết sam đổi 1 áo hiệp cốt ( vĩnh viễn )

 - 2 lệnh bài  hiệp cốt tình ý kết đổi 1 ngọc bội hiệp cốt ( vĩnh viễn )

 

 

 


 

Vật Phẩm Thiên Vũ Hồn :

Hình Ảnh Ghi Chú

                        Vật Phẩm Thiên Vũ Hồn

 

 Vật Phẩm Thiên Vũ Hồn :

 * Tính năng : dùng để nộp đua top bang hội event quốc khánh

 * Khi tham gia event quốc khánh có xác xuất nhận được 

 * Thời hạn sử dụng : 24 giờ

 * Thời gian sự kiện từ : 6h ngày 7/9 đến 0h ngày 28/9

 Khi có vật phẩm thiên vũ hồn đem nộp tại NPC Lễ quan :

 *Sau khi nộp có thể xem được top bang hội nộp thiên vũ hồn 

 * Bang hội top 1 : 

 - 1 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn +  1 Vòng Sáng Phật Tổ

 ( KTC 5% + sinh lực 500 ) ( 2 cái này là 1 đi chung ) ( Hạn sử dụng 60 ngày )

 - Nhận 1 trong 2 set đồ nhu tình hoặc hiệp cốt 

  * Bang hội top 2 :

 - 1 Ngựa 8x + 1 Vòng Sáng Cao Thủ ( sinh lực 500 ) ( 2 cái này là 1 đi chung )

 ( Hạn sử dụng 60ngày )

 - Nhận set đồ còn lại sau khi bang hội top 1 chọn xong

 * Lưu ý : vòng sáng nhận trong lá bùa thần hành phù

 Lưu ý : hình thức nhận thưởng 

 Thời gian phát thưởng bang hội top đua event là lúc 20h ngày 29/9

 * Lâm sẽ vào account bang chủ của bang hội đoạt top

 * Hình thức : lâm sẽ tổ chức live stream sự kiện nhận thưởng

 - Lâm sẽ mua 4 món trang bị tại NPC Lâm bánh bèo ( thuộc tính

 ngẫu nhiên ) và đưa lại cho bang hội đoạt top

 

 


 

 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.