Lộ Trình Tháng 10

30/09/2019

Lộ Trình Tháng 10

 

Lộ trình tháng 10 cập nhật sắp tới các tính nănglàm cuộc chiến tại vùng đất hỏa sơn thêm gây cấn . Hiện tại sẽ cố gắng cân bằng mọi thứ trong game nhằm làm sân chơi sôi nổi hơn với cuộc chiến giữa các bang hội ... !

 

 

* Dự kiến : từ ngày 1/10 đến 31/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Lộ Trình Tháng 10 :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Lộ Trình Tháng 10

 

  Lộ Trình Tháng 10 :

 * Thời gian : ngày 1/10 đến 31/10

 - Ngày 1 đến ngày 5 : cân bằng server

 - Ngày 8 : Bỏ tống kim lúc 11h và cập nhật giờ hoạt động lại

 - Ngày 8 đến ngày 28 : liên đấu ( hình thức song đấu tự do )

 - Ngày 11 đến ngày 30 : event ngày quốc tế phụ nữ việt nam

  

   Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 

 

 

 Cân Bằng Server : 

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Cân Bằng Server

 

  Hình thức :

 * Thời gian : từ đây đến 0h ngày 5/10

 - Thu xu giá : 1000 xu = 600k

 - 300 vạn đổi lấy 30 ngày chơi

 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 

 


 

 Event Quốc Tế Phụ Nữ Việt Nam :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Event Quốc Tế Phụ Nữ Việt Nam

 

  Event 2/9 :

 * Thời gian : ngày 11/10 đến 30/10

 * Dự kiến : full event 1tỷ 500 triệu điểm kinh nghiệm

 * 500 xu : 500 triệu exp

 * 5000 vạn : 800 triệu exp

 * Event tống kim : 200 triệu exp

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 

 


 

 Liên đấu tháng 10 :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Liên đấu tháng 10

 

  Liên đấu tháng 10 :

* Liên đấu tháng 10 

* Hình thức : song đấu tự do

* Phần thưởng thêm của hệ thống :

* Hạng 1 : 2 ngựa 8x

 - 2 càn khôn song tuyệt bội ( hạn sử dụng 30 ngày )

 - 2 bộ an bang mini hạn sử dụng 30 ngày

 - 2000 xu

* Hạng 2 : 

 - 2 nhất kỷ càn khôn phù ( hạn sử dụng 30 ngày )

 - 1 bộ an bang mini hạn sử dụng 30 ngày

 - 1000 xu

 * Hạng 3 : 

 - 1 Ngựa 8x

 - 500 xu

 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 


 

Boss Hoàng Kim Môn Phái :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Boss Hoàng Kim Môn Phái

 

  Boss HKMP :

 * Thời gian : từ ngày 8/10

 * Xuất hiện tại 7 thành thị 

 * Thời gian xuất hiện : 20h ( đến 23h59 boss chưa bị tiêu diệt

 sẽ tự động biến mất )

 * Mỗi lần xuất hiện 3 boss ramdon 

 - Khi tiêu diệt boss nhận 10 triệu kinh nghiệm

 - Nhân vật xung quanh hưởng 30 triệu kinh nghiệm

 * Khi giết boss sẽ nhận được :

 Mặc định :thư đặc xá triều đình ( tẩy pk ) + bàn nhược tâm kinh +

 thủy tinh + tinh hồng + bí kíp môn phái + 10 Quế Hoa Tửu + 10 Thiên Sơn Bảo

 Lộ + 1 hộp quà Boss HKMP + 10 Viên Rocket

 ( hạn sử dụng 7 ngày ) +  1 Lệnh bài Tiêu diệt Boss HK

 Ngẫu nhiên có xác xuất rớt thêm :

 - Võ Lâm Mật Tịch

 - Tẩy Tủy Kinh

 - Hộp quà boss HKMP

 - Tiên thảo lộ đặc biệt ( 8 tiếng )

* Hộp quà boss HKMP :

- Ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau :

 * Bàn nhược tâm kinh

 * Thư đặc xá triều đình ( giải pk )

 * Võ Lâm Mật Tịch

 * Tẩy tủy kinh 

 * Thần hành phù hạn sử dụng 30 ngày

 * Thổ địa phù hạn sử dụng 30 ngày

 * Tiên thảo lộ đặc biệt ( 8 tiếng )

 * Lệnh bài hiệp cốt ( đủ 100 cái đổi được lễ bao hiệp cốt )

 * Lệnh bài nhu tình ( đủ 100 cái đổi được lễ bao hiệp cốt )

 * Ngựa 8x

 - Khi thu thập đủ 90 lệnh bài tiêu diệt boss sẽ đổi được 1 ngựa 8x

 tại NPC Boss HKMP ( vị trí trung tâm tương dương )

 - Khi thu thập đủ 45 lệnh bài tiêu diệt boss đổi được 1 nhất kỷ càn khôn phù

 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 


 

Tính Năng Phong Lăng Độ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Tính Năng Phong Lăng Độ

 

  Tính Năng Phong Lăng Độ :

 * Thời gian : từ ngày 8/10

 Bản đồ : Phong Lăng Độ
 Báo danh từ phút thứ 1 đến phút 10 bắt đầu
 1 Ngày 3 chuyến : 11h - 14h - 19h
 Bến Thuyền 1 :
 * Vật phẩm mang theo : lệnh bài phong lăng độ
 * Bán shop bảo vật : giá 2xu/ cái
 * Giới hạn : 1 ngày tham gia được 3 chuyến
 * Phần thưởng Bến 1 : 
 * Phần thưởng tiêu diệt Thủy tặc đầu lĩnh
 - Mặc định : 1 tinh hồng bảo thạch - 1 thủy tinh - 1 bàn nhược tâm kinh

 - 1 thư đặc xá triều đình - 5 bình quế hoa tửu - 5 bình thiên sơn bảo lộ 

 + 10 Viên Rocket + 3 hộp quà phong lăng độ + 1 Lễ Bao Thiết La Hán
 * Người giết boss Thủy tặc đầu lĩnh được 3 triệu kinh nghiệm
 * Người chơi xung quanh thuyền được 5 triệu kinh nghiệm

 Phần thưởng giết boss Đại Thủy tặc đầu lĩnh : ( chuyến 19h mới rớt vật phẩm )
- Mặc định : 1 tinh hồng bảo thạch - 1 thủy tinh - 1 bàn nhược tâm kinh

- 1 thư đặc xá triều đình - 10 bình quế hoa tửu - 10 bình thiên sơn bảo lộ

 3 hộp quà phong lăng độ + 1 Lễ Bao Thiết La Hán + + 10 Viên Rocket
* Người giết boss Thủy tặc đầu lĩnh được 2 triệu kinh nghiệm
* Người chơi xung quanh thuyền được 3 triệu kinh nghiệm

Có xác xuất rớt :
- 1 Lễ bao thiết la hán 
- 1 tiên thảo lộ đặc biệt 
- 1 lệnh bài nhu tình 
- 1 lệnh bài hiệp cốt 

Chú ý : bến 2 và bến 3 không có phần thưởng chỉ có duy nhất bến 1

* Hộp quà phong lăng độ mở ra có xác xuất nhận được :
 Đại Lực 
 Phi Tốc 
 Quế Hoa Tửu

 Thiên Sơn Bảo Lộ
 Tiên thảo lộ 8 tiếng
 Võ Lâm Mật Tịch
 Tẩy Tủy Kinh 
 Ngựa 8x 
 Lệnh bài nhu tình 
 Lệnh bài hiệp cốt

 * Thần hành phù hạn sử dụng 30 ngày

 * Thổ địa phù hạn sử dụng 30 ngày

 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 

 


 

 Tính Năng Qủa Huy Hoàng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Qủa Huy Hoàng

 

  Qủa Huy Hoàng :

 * Thời gian : từ ngày 8/10

 * Bản đồ : Trường Bạch Sơn Nam

 * Thời gian xuất hiện : 2 đợt

 - Đợt 1 : 20h20

 - Đợt 2 : 20h30

 - Tọa độ : 146.166

 - Khi nhặt sẽ chuyển sang chế độ chiến đấu f9

 - 1 Lần xuất hiện 30 quả huy hoàng cao

 - Vật phẩm thiên niên trân lộ : giá 20 vạn/ 1 bình -NPC Lâm bánh bèo

 - Khi sử dụng vật phẩm thiên niên trân lộ thu thập quả huy hoàng 

 sẽ nhận được quả thiên niên chi quả

 - Qủa huy hoàng khi sử dụng được 5 triệu kinh nghiệm

 - Qủa thiên niên chi quả khi sử dụng được 7 triệu kinh nghiệm

 * Lưu ý : 1 ngày tối đa sử dụng 5 quả huy hoàng cao và 2 quả thiên niên 

 chi quả

 

   Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 

 

 


 

 Hoa Sơn Loạn Chiến :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Hoa Sơn Loạn Chiến

 

  Hoa Sơn Loạn Chiến :

* Thời gian : từ ngày 8/10

* Bản đồ : Hoa sơn kỹ cảnh trường

* NPC : Hoa Sơn Lão Tẩu

* Báo danh từ phút thứ 1 đến phút 15 bắt đầu

* Vật phẩm mang theo : 100 vạn

* Thời gian : 15h - 22h

* Phần thưỡng Hoa Sơn :

* Người thắng cuộc sẽ nhận được :

 Mặc định : 10 Quế hoa tửu + 10 Thiên Sơn Bảo Lộ + 2 hộp quà hoa sơn

 ( hạn sử dụng 7 ngày ) + 3 Lễ Bao Thiết La Hán + 10 Viên Rocket

* Phần thưởng khi sử dụng hộp quà hoa sơn  :

 - Mặc định : 1 đá hoa sơn ( giao dịch và xếp chồng được )

 - Ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau :

 10 Triệu Kinh Nghiệm
 20 Triệu Kinh Nghiệm
 Tiên thảo lộ 8 tiếng
 Võ Lâm Mật Tịch
 Tẩy Tủy Kinh 
 Ngựa 8x 
 Lệnh bài nhu tình 
 Lệnh bài hiệp cốt

  - Khi thu thập đủ 120 đá hoa sơn sẽ đổi được 1 ngựa 8x tại NPC Hoa Sơn

 - 60 Đá Hoa Sơn đổi được 1 nhất kỷ càn khôn phù

 ( vị trí trung tâm tương dương ) 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 ( Lâm Bánh Bèo )

 

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.