Event Tôn Sư Trọng Đạo

11/11/2019

 

Event Tôn Sư Trọng Đạo

 

Sự kiện lễ ngày nhà giáo việt nam cập nhật tại sân chơi hỏa sơn với nhiều phần thưởng hấp dẫn . Anh em bốc bát họ sẵn sàng chiến đấu với event quốc khánh một cách cuồng nhiệt ..  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian cập nhật : 

* Sau bảo trì lúc 6h ngày 14-11-2019 kết thúc lúc 0h ngày 30-11-2019

 


 

NPC Võ Sư :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

NPC Võ Sư

 

 NPC Võ Sư :

 * Tên NPC : Võ Sư

 * Tọa độ : trung tâm 7 thành thị

 * Chức năng : ép event 20/11

 * Bán vật phẩm cây bút : giá 1 xu/ 1 cái

 * Công Thức Ép :

 - Hộp Qùa Tri Ân : 1 cuốn sách + 1 cây bút

 - Bó Hoa Tri Ân : 1 cành hoa tri ân + 10 vạn

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 250 hộp quà tri ân

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 hộp quà tri ân

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 250 bó hoa tri ân

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 bó hoa tri ân

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng full max 3 event

 * Kiểm tra xem đã sử dụng bao nhiêu vật phẩm

 

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu  :

 

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu

 

 Vật Phẩm Túi Nguyên Liêu :

 * Tên Vật Phẩm : Túi Nguyên Liệu

 * Khi giết quái trong bản đồ từ 8x - 9x sẽ có xác xuất

  nhận được Túi Nguyên Liệu

 * Xếp chồng được 500 cái

 * Tính năng : nguyên liệu dùng để ép event

* Khi mở ra nhận được vật phẩm cuốn sách hoặc cành hoa tri ân

* NPC Lâm Bánh Bèo đổi túi nguyên liệu lấy vật phẩm 

 - 100 túi nguyên liệu lấy 1 Càn khôn tạo hóa đan

 - 500 túi nguyên liệu lấy 1 bao lì xì 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

   

 


 

 Vật Phẩm Cây Bút :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Cây Bút

 

 Vật Phẩm Cây Bút :

* Tên Vật Phẩm : cây bút

 * Bán trong NPC Võ Sư

 - Tọa độ : trung tâm 7 thành thị

 - Gía bán : 1 xu / 1 cái

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event 20/11

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

 Vật Phẩm Cuốn Sách :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Cuốn Sách

 

 Vật Phẩm Cuốn Sách :

* Tên Vật Phẩm : cuốn sách

 * Khi sử dụng túi nguyên liệu sẽ xác xuất nhận được

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event hộp quà tri ân

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

 

Vật Phẩm Cành Hoa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Cành Hoa Tri Ân

 

 Vật Phẩm Cành Hoa Tri Ân :

 * Tên Vật Phẩm : cành hoa tri ân

 * Khi sử dụng túi nguyên liệu sẽ xác xuất nhận được

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event bó hoa tri ân

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Hộp Qùa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Hộp Qùa Tri Ân

 

 Hộp Qùa Tri Ân :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm

 ( không cộng dồn )

 * Xếp chồng được 500 hộp quà tri ân

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 500 hộp quà tri ân

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên :

 Phi tốc  

 Đại Lực 

 Phi Tốc Hoàn

 Lệnh Bài TK

 3 Bình Càn Khôn Tạo Hóa Đan

 Quế Hoa Tửu 

 Thiên sơn bảo lộ 

 Thuốc rocket 

 Thiết la hán 

 Thư đặc xá triều đình 

 Xá lợi kim đơn 

 Thiên sơn tuyết liên ( khi sử dụng lên lv 120 )

 Lệnh bài gọi boss sát thủ

 Thánh hỏa lệnh ( hạn sử dụng 24 tiếng )

 Thủy Tinh 

 Tín vật môn phái 

 Tinh Hồng Bảo Thạch 

 Thần hành phù 7 ngày 

 Thổ địa phù 7 ngày 

 Dị danh phù 

 Mặt Nạ Anh Hùng Chiến Trường

 Tiên thảo lộ 8 tiếng 

 Tẩy tủy kinh quyển 2

 Võ lâm mật tịch quyển 2

 Ngựa 8x 

 Ngựa Phi Vân

 Phụng Nguyệt Qủa dung

 Cống nguyệt phù dung 

 Nhất kỷ càn khôn phù 

 Lệnh bài nhu tình 

 Lệnh bài hiệp cốt 

 Lệnh bài định quốc

 Tín vật môn phái

 Lông Ngựa ( dùng để nâng cấp ngựa 8x thành ngựa phi vân ) ( xác xuất thấp ) 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Mốc Thưởng 250 Hộp Qùa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Mốc Thưởng 250 Hộp Qùa Tri Ân

 

 - Khi sử dụng 250 Giỏ Hoa Hồng : 

 -Phần thưởng mặc định : 50 triệu exp ( cộng dồn )

 

 

 


 

Mốc Thưởng 500 Hộp Qùa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

Mốc Thưởng 500 Hộp Qùa Tri Ân

 

 - Khi sử dụng 500 Hộp Qùa Tri Ân : 

 -Phần thưởng mặc định : 100 triệu exp ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng :

 1. 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Chiến trường ( hạn sử dụng 7 ngày )

 2. 3 lệnh bài gọi boss

 3. Võ Lâm Mật Tịch Quyển 2

 4. Tẩy Tủy Kinh Quyển 2

 5. 1 Bộ An Bang Hạn sử dụng 30 ngày

 6.  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

 7. Phi Vân ( xác xuất cực thấp )

 8 . Tín Vật Môn Phái

 9 . thiên sơn tuyết liên

 

 

 


 

Vật Phẩm Bó Hoa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Bó Hoa Tri Ân

 

 Bó Hoa Tri Ân :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm

 ( không cộng dồn ) + 1 hỏa sơn chi diệm

 * Xếp chồng được 500 bó hoa tri ân

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 500 bó hoa tri ân

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên :

  Phi tốc  

 Đại Lực 

 Phi Tốc Hoàn

 Lệnh Bài TK

 3 Bình Càn Khôn Tạo Hóa Đan

 Quế Hoa Tửu 

 Thiên sơn bảo lộ 

 Thuốc rocket 

 Thiết la hán 

 Thư đặc xá triều đình 

 Xá lợi kim đơn 

 Thiên sơn tuyết liên ( khi sử dụng lên lv 120 )

 Lệnh bài gọi boss sát thủ

 Thánh hỏa lệnh ( hạn sử dụng 24 tiếng )

 Thủy Tinh 

 Tín vật môn phái 

 Tinh Hồng Bảo Thạch 

 Thần hành phù 7 ngày 

 Thổ địa phù 7 ngày 

 Dị danh phù 

 Mặt Nạ Anh Hùng Chiến Trường

 Tiên thảo lộ 8 tiếng 

 Tẩy tủy kinh quyển 2

 Võ lâm mật tịch quyển 2

 Ngựa 8x 

 Ngựa Phi Vân

 Phụng Nguyệt Qủa dung

 Cống nguyệt phù dung 

 Nhất kỷ càn khôn phù 

 Lệnh bài nhu tình 

 Lệnh bài hiệp cốt 

 Lệnh bài định quốc

 Tín vật môn phái

 Lông Ngựa ( dùng để nâng cấp ngựa 8x thành ngựa phi vân ) ( xác xuất thấp)

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Mốc Thưởng 250 Bó Hoa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

Mốc Thưởng 250 Bó Hoa Tri Ân

 

 - Khi sử dụng 250 Bó Hoa Tri Ân : 

 -Phần thưởng mặc định : 50 triệu exp ( cộng dồn )

  

 

 


 

Mốc Thưởng 500 Bó Hoa Tri Ân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

Mốc Thưởng 500 Bó Hoa Tri Ân

 

 - Khi sử dụng 500 Bó Hoa Tri Ân : 

 -Phần thưởng mặc định : 100 triệu exp ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng :

 1. 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Chiến trường ( hạn sử dụng 7 ngày )

 2. 3 lệnh bài gọi boss

 3. Võ Lâm Mật Tịch Quyển 2

 4. Tẩy Tủy Kinh Quyển 2

 5. 1 Bộ An Bang Hạn sử dụng 30 ngày

 6.  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

 7. Phi Vân ( xác xuất cực thấp )

 8 . Tín Vật Môn Phái

 9 . thiên sơn tuyết liên

 

 

 


 

Vật Phẩm Bánh Tống Kim :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Bánh Tống Kim

 

 Bánh Tống Kim  :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 500k điểm kinh nghiệm

  * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 500 bánh tống kim

* Hình thức tham gia tống kim :

 3000 tích lũy nhận được 20 cái bánh tống kim

 5000 tích lũy nhận được 40 cái bánh tống kim

 10000 tích lũy nhận được 50 cái bánh tống kim

 Tống kim phe thắng được 40 triệu exp - phe thua 

 20 triệu kinh nghiệm

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Mốc Thưởng Khi Sử Dụng Full 3 Event  :

Hình Ảnh Ghi Chú

                                       Khi sử dụng full 3 Event

 

- Khi sử dụng Full 3 Event : 

 * Điều kiện nhận mốc phải tốn 1000 vạn

 - Được thưởng 450 triệu kinh nghiệm ( cộng dồn )

- Phần thưỡng thêm ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng :

 1. 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Chiến trường ( hạn sử dụng 7 ngày )

 2. 5 lệnh bài gọi boss

 3. 1 Võ Lâm Mật Tịch Quyển 2 + 1 Tẩy Tủy Kinh Quyển 2

 4. Phụng Nguyệt Qủa Dung

 5. Cống Nguyệt Phù Dung

 6. 1 Bộ An Bang Hạn sử dụng 30 ngày

 7.  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

 8. Phi Vân ( xác xuất cực thấp )

 9. Bôn Tiêu ( xác xuất cực thấp )

 10. Tín Vật Môn Phái

 12 . thiên sơn tuyết liên

 

 

 


 

Vật Phẩm Lệnh Bài Gọi Boss :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Lệnh Bài Gọi Boss

 

 Lệnh Bài Gọi Boss :

 * Tham gia event phụ nữ sẽ nhận được

 * Sử dụng : sẽ gọi được 1 boss sát thủ

 * Khi Boss chết sẽ rơi trang bị xanh ngẫu nhiên

 * Chú ý : máu boss yếu 1 mình có thể giết được

 * Mặc may mắn để tăng xác xuất đánh ra trang bị xanh

 thuộc tính ngon

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Thánh Hỏa Lệnh :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Thánh Hỏa Lệnh

 

 Vật Phẩm Thánh Hỏa Lệnh :

 * Tham gia event 20/11 sẽ nhận được

 * Sử dụng : đua top cá nhân tại lễ quan ba lăng huyện

 * Giao nộp 1 cái thánh hỏa lệnh + 1 hỏa sơn chi diệm

 1 điểm tích lũy cá nhân

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Phần Thưởng Đua Top Cá Nhân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Đua Top Cá Nhân

 

 Đua Top Cá Nhân :

 * NPC : Lễ Quan Ba Lăng Huyện

 * Thời gian : từ 6h ngày 14/11 đến 0h ngày 30/11

 * Điều kiện : nộp 1 thánh hỏa lệnh + 1 hỏa sơn chi diệm + 5 vạn

  1 điểm tích lũy cá nhân

 Phần Thưởng Đua Top Cá Nhân :

 * Hạng 1 : 

 - 1 Bộ An Bang Trung 

  - Dây chuyền KTC 15 

 - Ngọc Bội  :  Kháng độc 25

 - Nhẫn Hệ Thủy : KB 25 

 - Nhẫn Hệ Hỏa : KH 25 

 - 1 Ngựa Bôn Tiêu

 - 1 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Hạn sử dụng 30 ngày

 - 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( sử dụng 30 ngày )

 - 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Chiến Trường ( sử dụng 30 ngày )

 - 1 Bộ Động Sát May Mắn vĩnh viễn 100%

 * Hạng 2 : 

  - 1 Bộ An Bang Mini

  - 1 Ngựa Phi Vân

 - 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( sử dụng 30 ngày )

 - 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Chiến Trường ( sử dụng 30 ngày )

 - 1 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Hạn sử dụng 30 ngày 

* Danh sách trang bị HKMP ( sử dụng 30 ngày ) thưởng đua top event  : 

 * Thiếu lâm :

 - Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa

 - Tứ Không Giáng Ma giới Đao

 - Phục Ma Tử Kim Côn

  * Thiên Vương Bang :

 - Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương 

 - Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao

 - Hãm Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy

 * Đường Môn :

 - Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên 

 - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao

 - Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn

 - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên

 * Ngũ Độc :

 - Minh Ảo Tả Nhạn Độc Sát 

 - U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý

 * Cái Bang :

 - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển

 - Địch Khái Lục Ngọc Trượng

 * Thiên Nhẫn :

 - Ma Hoàng Án Xuất Hạng Khuyển

 - Ma Sát Qủy Cốc U Minh Thương

 - Ma Thị Sơn Hải Phi Lý Hồng 

 * Nga Mi :

 - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm 

 - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài

 - Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu

 - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu

 * Thúy Yên :

 - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao

 - Bích Hải Uyên ương Liên Đao

 * Võ Đang :

 - Cập Phong Tam Thanh Phù

 - Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội

 * Côn Lôn :

 - Vụ ảo Phong Ảnh Tuyết Ngoa

 - Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù 

 -  Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phẩm Bao Lì Xì :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Bao Lì Xì

 

 Vật Phẩm Bao Lì Xì  :

 * Đổi tại NPC Lâm Bánh Bèo

 * 100 Túi Nguyện Liệu đổi 1 Bình Máu Tống Kim

 * 500 Túi Nguyện Liệu đổi 1 Bao Lì Xì

 * Bao Lì Xì khi sử dụng ngẫu nhiên nhận được :

 Phi tốc  

 Đại Lực  

 Phúc Duyên Tiểu 

 Phúc Duyên Trung 

 Phúc Duyên Đại 

 Quế Hoa Tửu 

 Thiên sơn bảo lộ 

 Thuốc rocket

 Thiết la hán 

 Thư đặc xá triều dình 

 Xá lợi kim đơn 

 Bàn nhược tâm kinh 

 Lệnh bài gọi boss sát thủ 

 Thủy Tinh 

 Tinh Hồng Bảo Thạch

 Thần hành phù 7 ngày 

 Thổ địa phù 7 ngày 

 Dị danh phù 

 Tiên thảo lộ 8 tiếng

 Tẩy tủy kinh 

 Võ lâm mật tịch

 Ngựa 8x 

 Phụng Nguyệt Qủa dung 

 Cống nguyệt phù dung 

 Nhất kỷ càn khôn phù 

  

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Bảo Rương Định Quốc :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Bảo Rương Định Quốc

 

 Bảo Rương Định Quốc  :

 * dùng 100 lệnh bài định quốc đổi tại NPC Lâm Bánh Bèo

 Mỡ ra sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trang bị định quốc ( thuộc tính ngẫu nhiên )

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

Vật Phâm Lông Ngựa :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Lông Ngựa

 

 Vật Phẩm Lông Ngựa :

 * nguyên liệu dùng để ép ngựa phi vân tại NPC Khưu Xứ Cơ

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 


 

NPC Khưu Xứ Cơ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

 Khưu Xứ Cơ

 

 NPC Khưu Xứ Cơ  :

 * Tính Năng ép vật phẩm :

 - 5 VLMT + 5 TTK + 5000 Vạn = 1 VLMT Quyển 2

 - 5 VLMT + 5 TTK + 5000 Vạn = 1 TTK Quyển 2

 * Tính Năng ép ngựa phi vân :

 1 Ngựa 8x + 1 Lông Ngựa + 1 THBT + 1 Thủy Tinh

 Lưu ý : ép hên xui khi xịt  mất hết vật phẩm  

 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 

 

 


 

 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.