Lộ Trình Tháng 5 và Tháng 6

19/01/2019

 

Lộ Trình Tháng 5 Và Tháng 6

 

Võ lâm minh chủ là giải đấu lớn tại võ lâm ngoại sử sẽ được tổ chức tại server đấu trường vào tháng 5 . Liệu lần này các cao thủ ai sẽ lên ngôi vương với thập đại môn phái  .... !!!

 

Dự Kiến : Sau bảo trì 6h ngày 25-04-2019

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hình Thức Đánh Võ Lâm Minh Chủ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Hình Thức Võ Lâm Minh Chủ

 

 * Điều kiện top 1 và top 2 môn phái tháng 4

* Server đấu trường

* Tiến hành coppy dữ liệu qua server đấu trường

* Thời gian coppy dữ liệu : dữ liệu lúc 0h ngày 29/4

* Thời điểm coppy là tính đồ mặc trên người của quý nhân sỹ 

* Toàn bộ vật phẩm trong rương sẽ bị xóa hết khi qua server đấu trường

* Server đấu trường có quyền sử dụng được nhất kỷ càn khôn phù + mặt nạ

vương giả 

* Hình thức đánh : Liên Đấu Tự Do

Vòng Loại : Đánh 8 trận

- Thời gian đánh : ngày 4/5

trận 1 - trận 4 : 18h-19h

trận 5 - trận 8 : 21h-22h

Xem bảng xếp hạng lấy hạng 1 - hạng 10 đi tiếp vào vòng bán kết

Vòng Bán Kết : Đánh 8 trận

- Thời gian đánh : ngày 5/5

trận 1 - trận 4 : 18h-19h

trận 5 - trận 8 : 21h-22h

Xem bảng xếp hạng lấy hạng 1 - hạng 5 đi tiếp vào vòng chung kết

Vòng Chung Kết : 4 trận

- Thời gian đánh : ngày 6/5

trận 1 - trận 4 : 18h-19h

Xem bảng xếp hạng lấy hạng 1 - hạng 5 thưởng giải

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Phần Thưởng Võ Lâm Minh Chủ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Phần Thưởng

 

 * TOP 1 :

- 1 Ngựa Siêu Quang HSD 3 Tháng ( KTC 15 )

- 1 Bộ vinh diệu vĩnh viễn hoặc 1 HKMP Loại 1 ( thuộc tính cao + 3 Skill 9x ) 

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm + 1 Bộ Hồng Ảnh Vĩnh Viễn (100%)

-  Vòng Sáng Võ Lâm Minh Chủ (60 Ngày )

* TOP 2 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Cặp Nhẫn Kim Quang hoặc 1 HKMP Loại 1 ( lựa chọn hên xui ) 

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm + 1 Bộ Hồng Ảnh Vĩnh Viễn (100%)

-  Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ (60 Ngày )

* TOP 3 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Cặp Nhẫn Vô Danh 1 tháng 

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm

-  Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ (30 Ngày )

* TOP 4 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm 

-  Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ (30 Ngày )

* TOP 5 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm 

-  Vòng Minh Chủ (30 Ngày )

Thuộc Tính Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ

+ 1000 sinh lực

+ 5 KTC

+ 20% tốc độ chạy

Thuộc Tính Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ

+ 1000 sinh lực

+ 5 KTC

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Danh Sách HKMP Loại 1 :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Danh Sách HKMP Loại 1

 

* Thiếu Lâm
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
* Thiên Vương Bang
Hãm Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Ngự Long Tuyệt Mẽnh Chỉ Hoàn
* Nga My
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
Vô Trần Tử Bi Ngọc Ban Chỉ
* Thúy Yên
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Bích Hải Khiên Tê Chỉ Hoàn
* Ngủ Độc
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
Minh Ảo Độc Uyết Chỉ Hoàn
Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn
* Đường Môn
Băng hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc

Sâm Hoàng Huyết Thiết Tương Ngọc Bội
Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
* Cái Bang
Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Địch Khải Thảo Gian Thạch Giới
* Thiên Nhẫn
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển
Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
* Võ Đang
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội

* Côn Lôn
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi

Dự kiến : thời gian tới sẽ ra hết toàn bộ mãnh đồ phổ hoàng kim

chỉ không ra đồ thời gian hạn chế ( chỉ dành cho giải đấu server )

Lưu ý : phái nào thắng thì lấy đồ phái đó không được chọn đồ phái khác

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Tính Năng Thiên Tử :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Thiên Tử

 

 * Vào Thứ 2 : lúc 21h

* Bang hội chiếm thành lâm an và biện kinh

* Bang chủ 2 bang hội pm cho lâm để báo danh đánh thiên tử lúc 20h

* Trong rương : 2 bang chủ mang theo 2k xu

* Bản đồ đánh : 70 người vs 70 người

* Không sử dụng thuốc tống kim

Phần thưởng bang hội thắng cuộc thiên tử :

* Nhận 3800 xu

* 1 Cặp Vô Danh Hạn sử dụng 7 ngày

* 1 Ngựa Phiên Vũ Hạn sử dụng 7 ngày

* 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Hạn sử dụng 7 ngày

* 1 Nhất kĩ càn khôn phù Hạn sử dụng 7 ngày

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

KuMaThong :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Kumathong

 

 * Shop bảo vật : giá 25xu/1 cái

* Thời gian : sau bảo trì 6h sáng ngày 25/4

* Nhân vật cấp 160-169 sử dụng tối đa 30 cái trong 1 ngày

* Khi sử dụng kumathong nhận được phần thưởng 

- 300 Triệu Kinh Nghiệm

- 2 Bảo rương đất trời 

- 1 Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Nhân vật cấp 170-179 sử dụng tối đa 20 cái trong 1 ngày

* Khi sử dụng kumathong nhận được phần thưởng 

- 200 Triệu Kinh Nghiệm

- 2 Bảo rương đất trời 

- 1 Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Nhân vật cấp 180-185 sử dụng tối đa 20 cái trong 1 ngày

* Khi sử dụng kumathong nhận được phần thưởng 

- 150 Triệu Kinh Nghiệm

- 1 Bảo rương đất trời 

- 1 Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Phần thưởng bảo rương đất trời :

* 300 vạn

* 500 vạn

* 1000 vạn

* Nến may mắn 

* Nến hạnh phúc

* Tiên thảo lộ đặc biệt

* Nhất kỷ càn khôn phù hạn sử dụng 7 ngày

* Mặt nạ vương giả hạn sử dụng 7 ngày

* Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Trang bị an bang ngẫu nhiên

* Trang bị động sát ngẫu nhiên

* Bôn Tiêu

* Mãnh thiên thạch ngẫu nhiên
  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Tính Năng Trùng Sinh :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Trùng Sinh

 

 * Thời gian : bảo trì lúc 6h sáng ngày 15/5

* Vật phẩm : bắc đẩu trường sinh thuật + 10k vạn

* Shop kì trân các : giá 200 xu

* Trùng sinh có 3 loại : 190-195-200

* Trùng sinh cấp 190 :

- Thêm 80 điểm tiềm năng

- Thêm 15 điểm kĩ năng

- Kháng tất cả 3%

- Các skill được lên 21 cấp ( không áp dụng chiêu 9x và 12x)

* Trùng sinh cấp 195 :

- Thêm 90 điểm tiềm năng

- Thêm 17 điểm kĩ năng

- Kháng tất cả 4%

- Các skill được lên 21 cấp ( không áp dụng chiêu 9x và 12x)

* Trùng sinh cấp 200 :

- Thêm 100 điểm tiềm năng

- Thêm 20 điểm kĩ năng

- Kháng tất cả 5%

- Các skill được lên 21 cấp ( không áp dụng chiêu 9x và 12x)

- Lưu ý : Kháng sau này lâm sẽ cho ra tính năng vá trùng sinh cho các nhân vật trùng sinh ở trùng sinh cấp 190 và 195

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Tính Năng Cân Bằng Đồ Hoàng Kim :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Cân Bằng Đồ Hoàng Kim

 

 * Khi sở hữu đồ hoàng kim muốn chuyển sang phái khác quý nhân sỹ có tâm 

 lý là ngại đầu tư vào tiếp

* Lâm sẽ tiến hành ra tính năng đổi trang bị hoàng kim từ phái này sang phái khác

* Gía dự kiến : vũ khí 3k xu - trang bị 2k xu 

* Trang bị nào thì đổi tương ứng trang bị đó

* Như đai thúy yên sẽ đổi được bảo rương đai hoàng kim 

* Vũ khí đổi được bảo rươngvũ khí hoàng kim và không thể đổi được kiếm lăng nhạc 

* Không thể đổi sang đồ hạn chế hoặc HKMP Loại 1

* Gía trùng luyện vũ khí : 1k xu

* Ví dụ : cần đổi vũ khí phi đao đường môn sang vũ khí môn phái khác

 Gặp NPC để đổi khi đổi cần 3 k xu và 1 vũ khí phi dao đường môn

Khi đổi xong sẽ nhận được 1 bảo rương vũ khí hoàng kim 

Trong bảo rương vũ khí hoàng kim chứa 10 loại vũ khí các phái

Thích chọn phái nào thì bấm vào đó sẽ nhận được 1 trang bị hoàng kim

Lưu ý : thuộc tính của trang bị là ngẫu nhiên ramdon

* Dự kiến đầu tháng 6 sẽ ra tính năng mãnh loại 1 hoàng kim xuất hiện theo hoạt động để làm náo nhiệt sân chơi

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

 

 * Vào ngày 15/6 sẽ dự kiến khởi tranh giải thiên hạ đệ nhất bang

* Hình thức : bản đồ tống kim cửu sát

* Số người trong 1 bang hội : 70 vs 70

* Bản đồ không sử dụng được thuốc tống kim

Phần thưởng : đồ hạn chế môn phái - vô danh - chiến mã 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

 

 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.