Event Giỗ Tổ Vua Hùng

20/09/2018

 

Event Giỗ Tổ Vua Hùng

 

Lâm thẩm du quyết tâm vắt máu kiệt máu anh em trong event lần này. Ngày giỗ tổ vua hùng nên đề nghị yêu cầu anh em hiến máu nhân đạo nhé anh em . Event này có sự đổi mới thay đổi giờ boss để anh em có cơ hội đi phong lăng độ đập nhau . Game là phải hiểu anh em cần gì nên đừng có chửi lâm nhé . Cảm ơn các tình yêu rất nhiều ...  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian cập nhật : 

* Sau bảo trì lúc 6h sáng ngày 07-04-2019 kết thúc lúc 0h ngày 27-04-2019

 


 

NPC Thợ Thủ Công :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

NPC Vua Hùng

 

 NPC Vua Hùng :

 * Tên NPC : Vua Hùng

 * Tọa độ : trung tâm 7 thành thị

 * Chức năng : ép event

 * Bán vật phẩm Mâm Vàng giá 1 xu/ 1 cái

* Bán vật phẩm Nến Thờ giá 10 vạn/ 1 cái

 * Công Thức Ép :

 - Mâm cúng vàng : Nải chuối + Mâm Vàng

  - Nến và Hoa : Cành Hoa Cúc + Nến Thờ

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Mâm Cúng Vàng

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 1000 Mâm Cúng Vàng

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Nến Và Hoa

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 1000 Nến Và Hoa

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Bánh Chưng

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 1000 Bánh Chưng

* Kiểm tra sử dụng bao nhiêu vật phẩm tại NPC này

 

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu  :

 

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu

 

 Vật Phẩm Cành Hoa Hồng :

 * Tên Vật Phẩm : Túi Nguyên Liệu

 * Khi giết quái trong bản đồ 9x sẽ có xác xuất nhận được Túi Nguyên Liệu

 * Xếp chồng được 500 cái

 * Tính năng : nguyên liệu dùng để ép event

* Khi mở ra nhận được vật phẩm nải chuối hoặc hoa cúc dùng để ép event

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

   

 


 

 Vật Phẩm Bánh Chưng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Bánh Chưng

 

 Vật Phẩm Bánh Chưng :

* Tên Vật Phẩm : Bánh Chưng

 * Khi tham gia tống kim :

 - Khi dạt 3000 điểm : sẽ nhận được 10 Bánh Chưng

 - Khi đạt 5000 điểm : sẽ nhận được 15 Bánh Chưng

 - Khi đạt 10000 điểm : sẽ nhận 20 Bánh Chưng

 * Khi sử dụng nhận được 500k điểm kinh nghiệm

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 500 là được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 1000 là được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

* Vật phẩm khóa và không giao dịch được

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

 Vật Phẩm Nải Chuối + Hoa Cúc :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Nải Chuối + Hoa Cúc

 

 Vật Phẩm Nải Chuối + Hoa Cúc :

 * Khi sử dụng túi nguyên liệu sẽ nhận được 1 trong 2 vật phẩm

 * Nải chuối dùng để ép mâm cúng vàng

 * Hoa Cúc dùng để ép Nến Và Hoa

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

 Vật Phẩm Mâm Vàng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Mâm Vàng

 

 Vật Phẩm Mâm Vàng  :

 * Mua ở NPC Vua Hùng

 * Gía : 1 xu / 1 cái

* Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

 Vật Phẩm Nến Thờ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Nến Thờ

 

 Vật Phẩm Nến Thờ :

 * Mua ở NPC Vua Hùng

 * Gía : 10 vạn / 1 cái

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Mâm Cúng Vàng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Mâm Cúng Vàng

 

 Mâm Cúng Vàng :

 * Tên Vật Phẩm : Mâm Cúng Vàng

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm

 * Xếp chồng được 500 Mâm Cúng Vàng

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 1000 Mâm Cúng Vàng

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 500 là được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 1000 là được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

 Vật Phẩm Nến Và Hoa :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Nến và Hoa

 

 Nến Và Hoa :

 * Tên Vật Phẩm : Nến Và Hoa

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm

 * Xếp chồng được 500 Nến Và Hoa

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 1000 Nến Và Hoa

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 500 là được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 1000 là được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Mâm Cúng Vàng

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Mâm Cúng Vàng
Bôn Tiêu
  Mãnh Thiên Thạch ( ramdon từ số 1 đến 9 )
   Trang Bị Động Sát
Trang Bị An Bang
 Huyền Tinh 3
 Huyền Tinh 4
 Huyền Tinh 5
 Huyền Tinh 6
  Huyền Tinh 7
 Huyền Tinh 8
 Tín Vật Môn Phái
  Thổ Địa Phù
Thành Hành Phù
           Lệnh Bài Vinh Dự Hoàng Kim ( 500 điểm )
           Lệnh Bài Vinh Dự Bạch Ngân ( 100 điểm )
           Lệnh Bài Vinh Dự Thanh Đồng ( 50 điểm )
           Lệnh Bài Vinh Dự Hàn Thiết ( 10 điểm )
Mặt Nạ Vương Gỉa (HSD : 7 Ngày +1 kill)
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (HSD : 7 Ngày +1 kill)
            Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phi Tốc
Đại Lực
Lệnh Bài Tống Kim
Phi Tốc Hoàn Tống Kim
Chén Cổ Tống Kim
5 Bình Máu Tống Kim
Quế Hoa Tửu
Phi Vân
Mãnh Đồ Phổ An Bang

 

 


 

Mốc Thưởng Sử Dụng Đủ 500 Mâm Cúng Vàng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Phần Thưởng Sử Dụng 500 Mâm Cúng Vàng

 

 100% nhận được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

 * Có xác xuất nhận được 1 trong 4 phần thưởng sau :

 - 1 lệnh bài triệu hoán phù

 - 2 lệnh bài triệu hoán phù

- Mãnh Thiên Thạch

- Bôn Tiêu

 


 

Mốc Thưởng Sử Dụng Đủ 1000 Mâm Cúng Vàng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Phần Thưởng Sử Dụng 1000 Mâm Cúng Vàng

 

 100% nhận được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

- 1 Hút Máu Đơn Khi Sử Dụng được sử dụng thêm 1 lần

- 15 VLMT Quyển 1 + 15 TTK Quyển 1

 * Có xác xuất nhận được 1 trong 4 phần thưởng sau :

 - 1 lệnh bài triệu hoán phù

 - 2 lệnh bài triệu hoán phù

- Mãnh Thiên Thạch

- Bôn Tiêu

 


 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Nến Và Hoa

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Nến Và Hoa
Bôn Tiêu
  Mãnh Thiên Thạch ( ramdon từ số 1 đến 9 )
   Trang Bị Động Sát
Trang Bị An Bang
 Huyền Tinh 3
 Huyền Tinh 4
 Huyền Tinh 5
 Huyền Tinh 6
  Huyền Tinh 7
 Huyền Tinh 8
 Tín Vật Môn Phái
  Thổ Địa Phù
Thành Hành Phù
           Lệnh Bài Vinh Dự Hoàng Kim ( 500 điểm )
           Lệnh Bài Vinh Dự Bạch Ngân ( 100 điểm )
           Lệnh Bài Vinh Dự Thanh Đồng ( 50 điểm )
           Lệnh Bài Vinh Dự Hàn Thiết ( 10 điểm )
Mặt Nạ Vương Gỉa (HSD : 7 Ngày +1 kill)
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (HSD : 7 Ngày +1 kill)
            Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phi Tốc
Đại Lực
Quế Hoa Tửu
Phi Vân
Mãnh Đồ Phổ An Bang

 

 


 

Mốc Thưởng Sử Dụng Đủ 500 Nến Và Hoa:

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Phần Thưởng Sử Dụng 500 Nến Và Hoa

 

 100% nhận được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

 * Có xác xuất nhận được 1 trong 4 phần thưởng sau :

 - 1 lệnh bài triệu hoán phù

 - 2 lệnh bài triệu hoán phù

- Mãnh Thiên Thạch

- Bôn Tiêu

 


 

Mốc Thưởng Sử Dụng Đủ 1000 Nến Và Hoa:

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Phần Thưởng Sử Dụng 1000 Nến Và Hoa

 

 100% nhận được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

 * Có xác xuất nhận được 1 trong 4 phần thưởng sau :

 - 1 lệnh bài triệu hoán phù

 - 2 lệnh bài triệu hoán phù

- Mãnh Thiên Thạch

- Bôn Tiêu

 


 

Mốc Thưởng Sử Dụng Đủ 500 Bánh Chưng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Phần Thưởng Sử Dụng 500 Bánh Chưng

 

 100% nhận được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

 * Có xác xuất nhận được 1 trong 4 phần thưởng sau :

 - 1 lệnh bài triệu hoán phù

 - 2 lệnh bài triệu hoán phù

- Mãnh Thiên Thạch

- Bôn Tiêu

 


 

Mốc Thưởng Sử Dụng Đủ 1000 Bánh Chưng :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Phần Thưởng Sử Dụng 1000 Bánh Chưng

 

 100% nhận được 250 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

- 1 Nhật Nguyệt Đơn Khi Sử Dụng được sử dụng thêm 1 lần :

- 3 Cống Nguyệt Phù Dung + 2 Phụng Nguyệt Phù Dung

 * Có xác xuất nhận được 1 trong 4 phần thưởng sau :

 - 1 lệnh bài triệu hoán phù

 - 2 lệnh bài triệu hoán phù

- Mãnh Thiên Thạch

- Bôn Tiêu

 


 

Thay Đổi Tống Kim :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Thay Đổi Tống Kim

 

 - Tống Kim Chỉ 3 trận 1 ngày : 13H - 21H - 23H

- Bản Đồ Bảo Vệ Nguyên Soái

- 1 Tuần được 300k điểm tích lũy đổi được 300 triệu kinh nghiệm

 

 


 

Thay Đỗi Giờ BOSS HKMP:

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Thay Đổi Giờ Boss HKMP

 

 - Hoạt Động Boss HKMP xuất hiện lúc 19h30

 

 

 


 

Vật Phẩm Kim Ngân :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Vật Phẩm Kim Ngân

 

 - Shop Bảo Vật :

 * 1 Kim Ngân : 100 xu

 - Sử dụng được 3000 vạn

 

 


 

Vật Phẩm Hút Máu Đơn :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Vật Phẩm Hút Máu Đơn

 

 - Tên vật phẩm : Hút Máu Đơn

 * Khi Sử Dụng được sử dụng thêm :

- 15 VLMT Quyển 1 + 15 TTK Quyển 1

Lưu Ý : không giao dịch và bày bán được

 

 


 

Vật Phẩm Nhật Nguyệt Đơn :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Vật Phẩm Nhật Nguyệt Đơn

 

 - Tên vật phẩm : Nhật Nguyệt Đơn

 * Khi Sử Dụng được sử dụng thêm :

- 2 Phụng Nguyệt Qủa Dung + 3 Cống Nguyệt Phù Dung

Lưu Ý : không giao dịch và bày bán được

 

 


 

Hút Sơn Kim Tiêm Siêu Cấp :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 Vật Phẩm Hút Sơn Kim Tiêm Siêu Cấp

 

 - Tên vật phẩm : Hút Sơn Kim Tiêm Siêu Cấp

 * Trong Shop Bảo Vật : giá 50 xu

 * Người chơi dưới cấp 150 mới có thể sử dụng

 * Khi sử dụng sẽ đạt đẳng cấp 150

 * Nhận x3 kinh nghiệm tại lễ quan 7 thành thị đến lv 165

 * Dưới cấp 10 đi xa phu sẽ không tốn ngân lượng

 * Được 50 vạn trong rương hành trang

 * Được 1 bộ động sát hạn sử dụng 2 ngày

 * Được 1 bộ định quốc hạn sử dụng 2 ngày

 * 1 Ngựa Chiếu Dạ hạn sử dụng 2 ngày

 

 

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.