Lộ Trình Đến Ngày 15/5

27/04/2019

 

Lộ Trình Đến Ngày 15/5

 

Công bố một số điều quý nhân sỹ cần biết từ đây đến ngày 15/5 như thế nào để quý nhân sỹ được rõ khi tham gia game để có phần chuẩn bị bước sang lộ trình trùng sinh kế tiếp .... !!!

 

Dự Kiến : Sau bảo trì 23h ngày 27-04-2019

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hình Thức Đánh Võ Lâm Minh Chủ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Hình Thức Võ Lâm Minh Chủ

 

 * Điều kiện top 1 và top 2 môn phái tháng 4

* Server đấu trường

* Tiến hành coppy dữ liệu qua server đấu trường

* Thời gian coppy dữ liệu : dữ liệu lúc 6h ngày 29/4

* Lưu ý : từ đây đến 6h ngày 29/4 khi nhân vật nào có top đi võ lâm minh chủ mà chuyển phái khác sẽ tính bị loại

* Thời điểm coppy là tính đồ mặc trên người của quý nhân sỹ 

* Toàn bộ vật phẩm trong rương sẽ bị xóa hết khi qua server đấu trường

* Server đấu trường có quyền sử dụng được nhất kỷ càn khôn phù + mặt nạ

vương giả 

* Hình thức đánh : Liên Đấu Tự Do

Vòng Loại : Đánh 8 trận

- Thời gian đánh : ngày 4/5

trận 1 - trận 4 : 18h-19h

trận 5 - trận 8 : 21h-22h

Xem bảng xếp hạng lấy hạng 1 - hạng 10 đi tiếp vào vòng bán kết

Vòng Bán Kết : Đánh 8 trận

- Thời gian đánh : ngày 5/5

trận 1 - trận 4 : 18h-19h

trận 5 - trận 8 : 21h-22h

Xem bảng xếp hạng lấy hạng 1 - hạng 5 đi tiếp vào vòng chung kết

Vòng Chung Kết : 4 trận

- Thời gian đánh : ngày 6/5

trận 1 - trận 4 : 18h-19h

Xem bảng xếp hạng lấy hạng 1 - hạng 5 thưởng giải

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Phần Thưởng Võ Lâm Minh Chủ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Phần Thưởng

 

 * TOP 1 :

- 1 Ngựa Siêu Quang HSD 3 Tháng ( KTC 15 )

- 1 Cặp Nhẫn Vô Danh HSD 1 Tháng

- 1 Bộ vinh diệu vĩnh viễn hoặc 1 HKMP Loại 1 ( thuộc tính cao + 3 Skill 9x ) 

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm + 1 Bộ Hồng Ảnh Vĩnh Viễn (100%)

-  Vòng Sáng Võ Lâm Minh Chủ (60 Ngày )

* TOP 2 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Cặp Nhẫn Kim Quang hoặc 1 HKMP Loại 1 ( lựa chọn hên xui ) 

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm + 1 Bộ Hồng Ảnh Vĩnh Viễn (100%)

-  Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ (60 Ngày )

* TOP 3 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Cặp Nhẫn Vô Danh 1 tháng 

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm

-  Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ (30 Ngày )

* TOP 4 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Bộ An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm 

-  Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ (30 Ngày )

* TOP 5 : 

- 1 Ngựa Phiên Vũ Vĩnh Viễn

- 1 Bộ Hồng Ảnh Vĩnh Viễn

-  Vòng Minh Chủ (30 Ngày )

Thuộc Tính Vòng Sáng Võ Lâm Minh Chủ

+ 1000 sinh lực

+ 5 KTC

+ 20% tốc độ chạy

Thuộc Tính Vòng Sáng Ngũ Đại Cao Thủ

+ 1000 sinh lực

+ 5 KTC

Lưu ý : anh em có quyền chọn đồ tự do khi đoạt giải vì lâm sẽ ra tính năng cho đổi đồ HKMP Loại 1 từ phái này sang phái khác thời gian dự kiến tháng 6

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Danh Sách HKMP Loại 1 :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Danh Sách HKMP Loại 1

 

* Thiếu Lâm
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
* Thiên Vương Bang
Hãm Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Ngự Long Tuyệt Mẽnh Chỉ Hoàn
* Nga My
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
Vô Trần Tử Bi Ngọc Ban Chỉ
* Thúy Yên
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Bích Hải Khiên Tê Chỉ Hoàn
* Ngủ Độc
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
Minh Ảo Độc Uyết Chỉ Hoàn
Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn
* Đường Môn
Băng hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc

Sâm Hoàng Huyết Thiết Tương Ngọc Bội
Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
* Cái Bang
Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Địch Khải Thảo Gian Thạch Giới
* Thiên Nhẫn
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển
Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
* Võ Đang
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội

* Côn Lôn
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi

Dự kiến : thời gian tới sẽ ra hết toàn bộ mãnh đồ phổ hoàng kim

chỉ không ra đồ thời gian hạn chế ( chỉ dành cho giải đấu server )

Lưu ý : phái nào thắng thì lấy đồ phái đó không được chọn đồ phái khác

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Tính Năng Thiên Tử :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Thiên Tử

 

 * Vào Thứ 2 : lúc 21h

* Bang hội chiếm thành lâm an và biện kinh

* Bang chủ 2 bang hội pm cho lâm để báo danh đánh thiên tử lúc 20h

* Trong rương : 2 bang chủ mang theo 2k xu

* Bản đồ đánh : 70 người vs 70 người

* Không sử dụng thuốc tống kim

Phần thưởng bang hội thắng cuộc thiên tử :

* Nhận 3800 xu

* 1 Cặp Vô Danh Hạn sử dụng 7 ngày

* 1 Ngựa Phiên Vũ Hạn sử dụng 7 ngày

* 1 Mặt Nạ Vương Gỉa Hạn sử dụng 7 ngày

* 1 Nhất kĩ càn khôn phù Hạn sử dụng 7 ngày

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

KuMaThong :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Kumathong

 

 * Shop bảo vật : giá 25xu/1 cái

* Thời gian : sau bảo trì 6h sáng ngày 25/4

* Nhân vật cấp 160-169 sử dụng tối đa 30 cái trong 1 ngày

* Khi sử dụng kumathong nhận được phần thưởng 

- 300 Triệu Kinh Nghiệm

- 2 Bảo rương đất trời 

- 1 Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Nhân vật cấp 170-179 sử dụng tối đa 20 cái trong 1 ngày

* Khi sử dụng kumathong nhận được phần thưởng 

- 200 Triệu Kinh Nghiệm

- 2 Bảo rương đất trời 

- 1 Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Nhân vật cấp 180-199 sử dụng tối đa 20 cái trong 1 ngày

* Khi sử dụng kumathong nhận được phần thưởng 

- 150 Triệu Kinh Nghiệm

- 1 Bảo rương đất trời 

- 1 Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Phần thưởng bảo rương đất trời :

* 1 Hồng Bao Ngoại Sử

* Nến may mắn 

* Nến hạnh phúc

* Tiên thảo lộ đặc biệt

* Nhất kỷ càn khôn phù hạn sử dụng 7 ngày

* Mặt nạ vương giả hạn sử dụng 7 ngày

* Mãnh an bang ngẫu nhiên

* Trang bị an bang ngẫu nhiên

* Trang bị động sát ngẫu nhiên

* Bôn Tiêu

* Mãnh thiên thạch ngẫu nhiên
  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Tính Năng Trùng Sinh :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Trùng Sinh

 

 * Thời gian : bảo trì lúc 6h sáng ngày 15/5

* Vật phẩm : bắc đẩu trường sinh thuật + 10k vạn

* Shop kì trân các : giá 200 xu

* Trùng sinh có 3 loại : 190-195-200

* Trùng sinh cấp 190 :

- Thêm 80 điểm tiềm năng

- Thêm 15 điểm kĩ năng

- Kháng tất cả 3%

- Các skill được lên 21 cấp ( không áp dụng chiêu 9x và 12x)

* Trùng sinh cấp 195 :

- Thêm 90 điểm tiềm năng

- Thêm 17 điểm kĩ năng

- Kháng tất cả 4%

- Các skill được lên 21 cấp ( không áp dụng chiêu 9x và 12x)

* Trùng sinh cấp 200 :

- Thêm 100 điểm tiềm năng

- Thêm 20 điểm kĩ năng

- Kháng tất cả 5%

- Các skill được lên 21 cấp ( không áp dụng chiêu 9x và 12x)

- Lưu ý : Kháng sau này lâm sẽ cho ra tính năng vá trùng sinh cho các nhân vật trùng sinh ở trùng sinh cấp 190 và 195

Sau khi trùng sinh các nhân vật sẽ có đẳng cấp 120

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Hủy bỏ vật phẩm lệnh bài triệu hoán phù :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Hủy bỏ 

 

 * Vật phẩm lệnh bài triệu hoán phù chính thức sẽ không sử dụng được vào ngày 10/5

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Hủy bỏ vật phẩm hồng bao ngoại sử :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Hồng Bao Ngoại Sử

 

 * Vật phẩm hồng bao ngoại sử chính thức sẽ không sử dụng được vào ngày 14/5

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Hủy bỏ vật phẩm lễ bao phong long lăng độ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Lễ Bao Phong Lăng Độ

 

 * Vật phẩm lễ bao phong lăng độ chính thức sẽ không sử dụng được vào ngày 14/5

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Hủy bỏ vật phẩm hoa sơn lễ bao :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Lễ Bao Hoa Sơn

 

 * Vật phẩm lễ bao hoa sơn chính thức sẽ không sử dụng được vào ngày 14/5

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Thu thập quả hoàng kim :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Thu thập quả hoàng kim

 

 * Khi thu thập quả hoàng kim xác xuất nhận được ngẫu nhiên 1 trong 2 vật phẩm

- Qủa hoàng kim khi sử dụng được 100 triệu exp

- 200 xu

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Thêm tính năng đổi vật phẩm  :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Đổi vật phẩm 

 

 * Mặt nạ vương giả : 5k điểm HSD 7 Ngày 

* Mặt nạ vương giả :  12 kv HSD 7 ngày

* Nhất kỷ càn khôn phù : 5k điểm HSD 7 Ngày 

* Mặt nạ vương giả :  12 kv HSD 7 ngày

Khi anh em nào muốn đổi thì pm fb lâm hoặc gọi 0909056744 để tiến hành đổi nha anh em

Dự kiến lâm sẽ cập nhật vào shop để anh em có thể mua và sử dụng nhanh

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Tính Năng Chuyển Khoản  :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Chuyển Khoản

 

 * Xu mặc định giá 400k = 500 xu 

* Khi mua 500xu thì được 500 điểm vinh dự

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

 

 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.