Phiên Bản Thiên Long Hạ Thế

09/05/2019

 

Thiên Long Hạ Thế

 

Ngày chờ đợi chuyển sinh của quý nhân sỹ đã sát bên nay xin thông báo các hoạt động sẽ được sửa đổi lại và cập nhật thêm các loại trang bị mới cho quý nhân sỹ thỏa mãn khao khát chinh phục của mình . Thông tin một số hoạt động đến quý nhân sỹ chi tiết khi tham gia phiên bản Rồng Thiên Hạ Thế.... !!!

 

Dự Kiến : Sau bảo trì 6h ngày 10-05-2019

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đua Top 10 Cấp 160 Trùng Sinh 1 :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Đua TOP 10 Cấp 160 Trùng Sinh 1

 

 * Các nhân vật sau khi trùng sinh sẽ tham gia đua top nhận thưởng :

Lưu ý sau khi chuyển sinh sẽ nhận được cấp 10 + 1 thiên sơn tuyết liên ( sử dụng lên cấp 120 )

TOP 1 :
1 Trang Bị Bạch Kim + 5 (Max opt)
1 Siêu Quang Vĩnh Viễn
1 Bộ Hồng Ảnh Trùng Sinh ( max 120% )
TOP 2 :
1 Trang Bị HKMP Loại 1 ( Max Opt )
1 Xích Long Câu Vĩnh Viễn
1 Cặp Kim Quang hoặc 1 Set Vinh Diêu Vĩnh viễn
TOP 3 :
1 Trang Bị HKMP Loại 1 ( Max Opt )
1 Phiêu Vũ Vĩnh Viễn
1 Cặp Kim Quang hoặc 1 Set Vinh Diêu Vĩnh viễn
1 Set An Bang Hoàn Mỹ ( Cực Phẩm )
TOP 4 :
1 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
1 Trang Bị HKMP Loại 1 ( Max Opt )
1 Cặp Kim Quang hoặc 1 Set Vinh Diêu Vĩnh viễn
TOP 5 :
1 Xích Long Câu Vĩnh Viễn
1 Sét An Bang Hoàn Mỹ Cực Phẩm 
1 Set Hồng Ảnh trùng sinh 1 ( 120% )
1 năm giờ chơi
TOP 6 :
1 Trang Bị HKMP Loại 1 ( max kháng + 3 cấp )
1 Set An Bang Hoàn Mỹ ( Cực Phẩm )
1 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
1 Set Hồng Ảnh trùng sinh 1 ( 120% )
TOP 7 :
1 Trang Bị HKMP Loại 1 ( max kháng + 3 cấp )
1 Set An Bang Hoàn Mỹ ( Cực Phẩm )
1 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
TOP 8 :
1 Trang Bị HKMP Loại 1 ( max kháng + 3 cấp )
1 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
TOP 9 :
1 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
1 Set An Bang Hoàn Mỹ ( Cực Phẩm )
TOP 10 :
1 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
1 Set An Bang Hoàn Mỹ ( Cực Phẩm )

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Phong Lăng Độ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Phong Lăng Độ

 

Bản đồ : Phong Lăng Độ
Báo danh từ phút thứ 1 đến phút 10 bắt đầu
Bến Thuyền 1 :
* Vật phẩm mang theo : lệnh bài phong lăng độ
* Bán shop bảo vật : giá 2xu/ cái
* Giới hạn : 1 ngày tham gia được 5 chuyến
* Phần thưởng Bến 1 :
* Phần thưởng tiêu diệt Thủy tặc đầu lĩnh
- Mặc định : 1 tinh hồng bảo thạch - 1 thủy tinh - 1 túi mừng chiến thắng ( túi bí kíp )
1 bàn nhược tâm kinh - 1 thư đặc xá triều đình
* Người giết boss Thủy tặc đầu lĩnh được 5 triệu kinh nghiệm
* Người chơi xung quanh thuyền được 3 triệu kinh nghiệm
Phần thưởng giết boss Đại thủy tặc đầu lĩnh :
Thời gian xuất hiện ra : 10h-14h-16h-18h-20h
* Người giết boss Đại Thủy tặc đầu lĩnh được 10 triệu kinh nghiệm
* Người chơi xung quanh thuyền được 5 triệu kinh nghiệm
Mặc định 100% nhận được : 1 Lệnh bài vinh dự hoàng kim + 2 Rương Thần Bí
Rương Thần Bí Có xác xuất nhận được ramdon :
5 triệu exp
10 triệu exp
1 lệnh bài vinh dự hoàng kim

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Vương Gỉa ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Chiến trường Vương Gỉa ( HSD : 30 Ngày )

Nhất kỷ càn khôn phù  ( HSD : 30 Ngày )
Bôn Tiêu 
Động Sát Bạch Kim Phụng Giới
Động Sát Bạch Kim Điêu Long 
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên
An Bang Hoàn Mỹ Thạch Chỉ Hoàn 
An Bang Hoàn Mỹ Kê Huyết Giới chỉ
An Bang Hoàn Mỹ Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Hoàn Mỹ Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mãnh Thiên Thạch

Chú ý : bến 2 và bến 3 không có phần thưởng chỉ có duy nhất bến 1

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Phần Thưởng Hoa Sơn Loạn Chiến :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Phần Thưởng Hoa Sơn

 

Phần Thưởng Hoa Sơn :

* Bản đồ : Hoa sơn kỹ cảnh trường

* NPC : Hoa Sơn Lão Tẩu

* Báo danh từ phút thứ 1 đến phút 15 bắt đầu

* Vật phẩm mang theo : 50 vạn

* Thời gian : 0h-10h-14h

* Phần thưỡng Hoa Sơn :

* Người thắng cuộc sẽ nhận được :

Mặc định : 1 lệnh bài vinh dự hoàng kim + 3 bảo rương loạn chiến

* Lễ Bao Loạn Chiến mở ra ngẫu nhiên nhận được :

10 triệu exp
20 triệu exp
1 lệnh bài vinh dự hoàng kim

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Vương Gỉa ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Chiến trường Vương Gỉa ( HSD : 30 Ngày )

Nhất kỷ càn khôn phù  ( HSD : 30 Ngày )
Bôn Tiêu 
Động Sát Bạch Kim Phụng Giới
Động Sát Bạch Kim Điêu Long 
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên
An Bang Hoàn Mỹ Thạch Chỉ Hoàn 
An Bang Hoàn Mỹ Kê Huyết Giới chỉ
An Bang Hoàn Mỹ Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Hoàn Mỹ Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mãnh Thiên Thạch

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Dã Tẩu :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Dã Tẩu

 

* Hiện tại đang là x 15 exp VNG 

Sau ngày 10/5 : sẽ là x10 exp VNG

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

SHOP Bảo Vật :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

SHOP BẢO VẬT

 

*shop bảo vật cập nhật thêm :

Thiết la hán lễ bao : 10xu/1 bao ( mở ra 10 cuốn )
Mặt nạ chiến trường vương giả : 350 xu ( + 1skill kĩ năng và x3 tống kim ) ( HSD : 30 ngày )
Nhất kỹ càn khôn phù : 300 xu ( HSD : 30 ngày )

Bắc đẩu trường sinh thuật : 200xu/1quyen ( dùng để trùng sinh 1 )
Chìa khóa rương chiến thàn : 1 xu 

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Trùng Luyện HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Trùng Luyện HKMP

 

Gía trùng luyện HKMP : 1000 xu / 1 lần

 

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Phần Thưởng Boss Hoàng Kim Môn Phái :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Phần Thưởng Boss Hoàng Kim Môn Phái

Mặc định : 1 lệnh bài vinh dự Hoàng Kim + 1 mãnh an bang ngẫu nhiên + đồ phổ HKMP(có xác xuất rớt) + 1 rương chiến thần

Khi tiêu diệt kết thúc boss nhận được 15 triệu kinh nghiệm 

Nhân vật xung quanh hưởng được 15 triệu kinh nghiệm

Có xác xuất ngẫu nhiên nhận được :

1 rương chiến thần
1 lệnh bài vinh dự hoàng kim

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Vương Gỉa ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Chiến trường Vương Gỉa ( HSD : 30 Ngày )

Nhất kỷ càn khôn phù  ( HSD : 30 Ngày )
Bôn Tiêu 
Động Sát Bạch Kim Phụng Giới
Động Sát Bạch Kim Điêu Long 
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên
An Bang Hoàn Mỹ Thạch Chỉ Hoàn 
An Bang Hoàn Mỹ Kê Huyết Giới chỉ
An Bang Hoàn Mỹ Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Hoàn Mỹ Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mãnh Thiên Thạch

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


Phần Thưởng Thành Thị Đại Hồng Bao:

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Phần Thưởng Thành Thị Hồng Bao

 

Khi sử dụng có xác xuất ngẫu nhiên nhận được :

Nến May Mắn

Nến Hạnh Phúc

10 triệu exp

20 triệu exp
1 lệnh bài vinh dự hoàng kim

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Vương Gỉa ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Chiến trường Vương Gỉa ( HSD : 30 Ngày )

Nhất kỷ càn khôn phù  ( HSD : 30 Ngày )
Bôn Tiêu 
Động Sát Bạch Kim Phụng Giới
Động Sát Bạch Kim Điêu Long 
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên
An Bang Hoàn Mỹ Thạch Chỉ Hoàn 
An Bang Hoàn Mỹ Kê Huyết Giới chỉ
An Bang Hoàn Mỹ Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Hoàn Mỹ Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mãnh Thiên Thạch

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Rương Chiến Thần:

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Rương Chiến Thần

 

Khi sử dụng có xác xuất ngẫu nhiên nhận được :

10 triệu exp

20 triệu exp
1 lệnh bài vinh dự hoàng kim

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Vương Gỉa ( HSD : 7 Ngày )

Mặt Nạ Chiến trường Vương Gỉa ( HSD : 30 Ngày )

Nhất kỷ càn khôn phù  ( HSD : 30 Ngày )
Bôn Tiêu 
Động Sát Bạch Kim Phụng Giới
Động Sát Bạch Kim Điêu Long 
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên
An Bang Hoàn Mỹ Thạch Chỉ Hoàn 
An Bang Hoàn Mỹ Kê Huyết Giới chỉ
An Bang Hoàn Mỹ Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Hoàn Mỹ Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mãnh Thiên Thạch

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Phần Thưởng Thiên Tử :

 

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Thiên Tử

 

1 Cặp Vô Danh giới chỉ ( HSD : 7 ngày )
200 chìa khóa mở rương phong thần tống kim
10K Vạn

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

NPC Lâm Bánh Bèo :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

NPC Lâm Bánh Bèo

 

Cập nhật thêm :
Nhất kỹ càn khôn phù ( HSD 7 ngày ) : 5000 vạn

Mặt nạ vương giả ( HSD 7 ngày ) : 5000 vạn

Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

 

 

 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.