Tính Năng Đổi Đồ HKMP

17/05/2019

 

Tính Năng Đổi Đồ HKMP

 

Thấu hiểu tâm lý quý nhân sỹ khi sỡ hữu trang bị hoàng kim môn phái là muốn chơi phái khác sẽ tốn thêm đầu tư để ép trang bị . Nay lâm ra tính năng đổi trang bị tương ứng cho quý nhân sỹ như vũ khí đổi vũ khí - đai lưng đổi đai lưng . Khi Tham gia tính năng này quý nhân sỹ muốn đổi gì thì pm hoặc gọi cho lâm nhé . Một lần nữa anh em chúng ta nắm chặt tay nhau thật chặt nhé anh em. Lâm rất hiểu tâm lý anh em nên chỉ cần 1 bộ trang bị hoàng kim là anh em có thể thỏa sức vi vu chuyển đổi môn phái đến lúc mình thích nhất . Lâm sẽ cho đổi luôn đồ HKMP Loại 1 sang bảo rương Thần Long và cập nhật thêm ngọc bội côn lôn vào bảo rương ngọc bội nhằm cho phái côn lôn set xuất hiện trong chốn võ lâm...... !!!

 

Dự Kiến : Sau 20h ngày 18-05-2019

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tính Năng Đổi Trang Bị HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Tính Năng Đổi Trang Bị HKMP

 

 * Trang bị vũ khí : 2000 xu

*  Trang bị : 1000 xu

* Trùng luyện : 1000 xu
Lưu ý : khi quý nhân sỹ muốn đổi thì đưa lâm và sẽ nhận được 1 bảo rương tương ứng với trang bị quý nhân sỹ muốn đổi 

* Sử dụng bảo rương sẽ nhận được 1 trang bị HKMP thuộc tính ngẫu nhiên chứ không phải đổi ngang nhé ( hên thì lên )

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Bảo Rương Vũ Khí HKMP :

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Vũ Khí HKMP

 

 * Bảo rương vũ khí khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn vũ khí muốn chọn 

Danh sách vũ khí trong Bảo rương  :

Phục Ma Tử Kim Côn

Tứ không giáng ma giới đao

Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Thương

Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao

Hãm Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy  

Ma sát quỷ cốc u minh thương 

Địch Khái Lục  Ngọc Trượng

Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm 

Cập Phong Chân Vũ Kiếm

Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 

TÊ Hoàng Phụng Nghi Đao

Bích Hải Uyên Uong liên hoàn đao

Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao

Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn

Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên 

Minh ảo tả nhạn độc sát 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Bảo Rương Đai Lưng HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Đai Lưng HKMP

 

* Bảo rương đai lưng khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn đai lưng muốn chọn 

Danh sách đai lưng trong Bảo rương  :

Mộng Long Huyền Ti Phát Đái 

Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều

Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái 

Hãm Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái

Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu 

Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn 

Vô Gian Phát Ti Đái 

Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái 

Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái 

U Lung Thanh Ngô Triền Yêu Đái 

Băng Hàn Tâm tiễn Yêu Khấu 

Thiên Quang Sâm La Thúc Đái

Sâm Hoàng Hồn giảo Yêu Thúc  

Đồng cừu tiềm long yêu đái 

Địch khái triền mãng yêu đái 

Ma sát xích ky tỏa yêu khấu

Ma hoàng khuê cốc thúc yêu đái 

Cập phong huyền ti tam đoạn cẩm 

Sương tinh thanh phong lũ đái 

Lôi khung phong lôi thanh cẩm đái 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Bảo Rương Giày HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Giày HKMP

 

* Bảo rương giày khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn giày muốn chọn 

Danh sách giày trong Bảo rương  :

Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài 

Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài

Hãm Thiên Thừa Long Chiến Ngoa 

Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa

Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài

U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý

Minh ảo song hoàn xà hài 

Chú phược băng hỏa thực cốt ngoa 

Băng Hàn nguyệt ảnh ngoa

Sâm hoàng tinh vẫn phi lý 

Địa phách địa hành thiên lý ngoa 

Ma hoàng đăng đạp ngoa 

Ma thị sơn hải phi lý hồng 

Vũ ảo tung phong tuyết ảnh ngoa 

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Bảo Rương Nón HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Nón HKMP

 

* Bảo rương nón khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn nón muốn chọn 

Danh sách giày trong Bảo rương  :

Mộng long chính hồng tăng mão 

Vô ma ma ni quán 

Vô trần ngọc nữ tố tâm quán 

U lung kim xà phát đái

Chú phược phá giáp đầu hoàn

Địa phách ngũ hành liên hoàn quán 

Ma hoàng kim khôi giáp

Lôi khung hàn tung băng bạch quan 

Vụ ảo bắc minh đạo quán

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

Bảo Rương Ngọc Bội HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Ngọc Bội HKMP

* Bảo rương ngọc bội khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn ngọc bội muốn chọn 

Danh sách giày trong Bảo rương  :

Vô Ma Tẩy Tượng ngọc khấu

Vô trần phật tâm từ hữu phối

Bích hải hồng lăng ba 

Ma thị huyết ngọc thất sát bội 

Lăng nhạc vô cực huyền ngọc bội 

Cập phong thúy ngọc huyềnhoàng bội 

Lôi khung linh ngọc uẩn lôi 

Vụ ảo thanh ảnh huyền ngọc bội

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Bảo Rương Dây Chuyền HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Dây Chuyền HKMP

* Bảo rương dây chuyền khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn dây chuyền muốn chọn 

Danh sách dây chuyền trong Bảo rương  :

Ngự long chiến thần phi quải giáp 

Vô trần thanh tâm hướng thiện châu 

Bích hải hoàn châu vũ liên 

Chú phược diệt lôi cảnh phù

Thiên quang định tâm ngưng thần phù 

Địa phách hắc diệm xung thiên liên 

Ma hoàng án xuất hổ hạng khuyên 

Ma thị lệ ma phệ tâm liên 

Cập phong tam thanh phù

Lôi khung thiên địa hộ phù

Vụ ảo kỉ bán phù chú

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 

Bảo Rương Bao Tay HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Bao Tay HKMP

* Bảo rương bao tay khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn bao tay muốn chọn 

Danh sách bao tay trong Bảo rương  :

Tê hoàng băng tung cẩm yển

Minh ảo hủ cốt hộ uyển

Chú phược xuyên tâm độc uyển

Địa phách khấu tâm trạc 

Đồng cừu kháng long hộ uyển

Địch khải cẩu tích bì hộ uyển 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )


 


 

Bảo Rương Thần Long :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Thần Long

* Bảo rương Thần Long khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn HKMP Loại 1 muốn chọn 

Danh sách HKMP Loại 1 trong Bảo rương  :

Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội 

Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu

Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển

Hãm Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển

Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ 

Ngự long tấn phong hộ uyển 

Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn 

Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển 

Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn 

Vô Trần Tử Bi Ngọc Ban Chỉ 

Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn

Bích Hải Khiên Tê Chỉ Hoàn 

U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển 

Minh Ảo Độc Uyết Chỉ Hoàn

Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn 

Băng hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội 

Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc 

Sâm Hoàng Huyết Thiết Tương Ngọc Bội

Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới 

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn

Địch Khải Thảo Gian Thạch Giới  

Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển

Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc 

Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện

Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới 

Cập phong thanh tùng pháp giới 

Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ

Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới 

Vụ ảo thúc tâm chỉ hoàn

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.