Tết Đoan Ngọ

19/05/2019

 

Tết Đoan Ngọ

 

Sắp đến tết nửa năm lâm cầu chúc cho toàn thể quý nhân sỹ server hút sơn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống . Sự kiện tết nửa năm này đánh dấu sự kiện lâm quản lý hệ thống được nửa năm nên lâm ra sự kiện tết đoan ngọ cho anh em trùng sinh lên cấp thêm kĩ năng võ công . Nhớ ủng hộ lâm nhé mọi người ơi...  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian cập nhật : 

* Sau bảo trì lúc 6h sáng ngày 22-05-2019 kết thúc lúc 0h ngày 20-06-2019

 


 

NPC Quốc Mẫu :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

NPC Quốc Mẫu

 

 NPC Quốc Mẫu :

 * Tên NPC : Quốc Mẫu

 * Tọa độ : trung tâm 7 thành thị

 * Chức năng : ép event tết đoan ngọ

 * Bán vật phẩm Men Rượu giá 2 xu/ 1 cái

 * Công Thức Ép :

 - Giỏ trái cây  : trái xoài + trái hồng xiêm 

 - Bánh tro đoan ngọ : bánh tro chưa chín + 10 vạn 

 - Cơm nếp rượu : cơm nếp + men rượu

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Giỏ trái cây

 * Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 1000 Giỏ trái cây

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Bánh tro đoan ngọ

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 1000 Bánh tro đoan ngọ

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 500 Cơm nếp rượu

* Nhận mốc sự kiện khi sử dụng 1000 Cơm nếp rượu

* Kiểm tra sử dụng bao nhiêu vật phẩm tại NPC này

* Nhận phần thưởng khi sử dụng full 3 event nhận được

1 trong loại bảo rương :

bảo rương nón  

bảo rương đai 

bảo rương bao tay

bảo rương giày

bảo rương dây chuyền

bảo rương áo

bảo rương vũ khí

bảo rương ngọc bội

* Một bộ 8 loại bảo rương đổi bảo rương thần long

( Bảo rương HKMP Loại 1 )

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu  :

 

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Túi Nguyên Liệu

 

 Vật Phẩm Cành Hoa Hồng :

 * Tên Vật Phẩm : Túi Nguyên Liệu

 * Khi giết quái trong bản đồ 9x sẽ có xác xuất nhận được Túi Nguyên Liệu

 * Xếp chồng được 500 cái

 * Tính năng : nguyên liệu dùng để ép event

* Khi mở ra nhận được vật phẩm trái xoài - bánh tro chưa chín - cơm nếp

 dùng để ép event tết đoan ngọ

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

   

 


 

 Vật Phẩm Trái Hồng Xiêm :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Trái Hồng Xiêm

 

 Vật Phẩm Trái Hồng Xiêm :

* Tên Vật Phẩm : trái hồng xiêm

 * Khi tham gia tống kim :

 - Khi dạt 5000 điểm : sẽ nhận được 10 trái hồng xiêm

 - Khi đạt 10000 điểm : sẽ nhận được 20 trái hồng xiêm

 - Khi đạt 20000 điểm : sẽ nhận 30 trái hồng xiêm

* Vật phẩm dùng để ép event tết đoan ngọ 

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

 Vật Phẩm Trái Xoài - Cơm Nếp - Bánh Tro Chưa Chín :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Trái Xoài - Cơm Nếp - Bánh Tro Chưa Chín

 

 Vật Phẩm Nguyên Liệu :

 * Khi sử dụng túi nguyên liệu sẽ nhận được

 1 trong 3 vật phẩm sau :

 * trái xoài dùng để ép giỏ trài cây

 * Cơm Nếp dùng để ép cơm nếp rượu

* Bánh tro chưa chín dùng để ép bánh tro đoan ngọ

 * Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép event tết đoan ngọ

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

 Vật Phẩm Men Rượu :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Men Rượu

 

 Vật Phẩm Men Rượu  :

 * Mua ở NPC Quốc Mẫu

 * Gía : 2 xu / 1 cái

* Xếp chồng 500 cái

 * Tính Năng : dùng để ép cơm nếp rượu

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

 Vật Phẩm Giỏ trái cây:

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Giỏ Trái Cây

 

 Vật Phẩm Giỏ Trái Cây :

  * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm

 * Xếp chồng được 500 giỏ trái cây

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 1000 giỏ trái cây

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên :

5 bình máu tống kim  

3 phi tốc hoàn tống kim

3 lệnh bài tống kim 

3 chiến cổ tống kim 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 7 Ngày ) 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Thần hành phù ( HSD 30 Ngày ) 

Thổ địa phù ( HSD 30 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày ) 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày ) 

Động Sát Bạch Kim Phụng Gioi 

Động Sát Bạch Kim Điêu long 

Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội 

Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên 

An Bang Thạch Chỉ Hoàn hoàn mỹ 

An Bang Kê Huyết Gioi chỉ hoàn mỹ 

An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội hoàn mỹ 

An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên hoàn mỹ 

Manh Thien Thach ( ngau nhien tu 1 den 9) 

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 500 là được 500 triệu

điểm kinh nghiệm cộng dồn và một trong các phần thưởng  :

Nhất kỷ càn khôn phù 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày )

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày )

* Khi sử dụng đủ nhận mốc 1000 là được 500 triệu

điểm kinh nghiệm cộng dồn và một trong các phần thưởng  :

Nhất kỷ càn khôn phù 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày )

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày )

 Lưu Ý  :  hỗ trợ tại  https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Cơm Nếp Rượu :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

Vật Phẩm Cơm Nếp Rượu 

 

 Cơm Nếp Rượu  :

 * Mặc định khi sử dụng sẽ nhận được 2 triệu điểm kinh nghiệm

 * Xếp chồng được 500 giỏ trái cây

 * Giới Hạn : 1 nhân vật được sử dụng tối đa 1000 giỏ trái cây

* Khi sử dụng đủ nhận nhận được 1 phần thưỡng ngẫu nhiên :

5 bình máu tống kim 

3 phi tốc hoàn tống kim 

3 lệnh bài tống kim 

3 chiến cổ tống kim 

3 đại lực 1000 

3 phi tốc hoàn 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 7 Ngày )

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày )

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày ) 

Tiên thảo lộ 8 tiếng 1

10 chìa khóa phong thần 

Lệnh bài vinh dự hoàng kim 

Lệnh bài vinh dự bạch ngân 

Lệnh bài vinh dự thanh đồng 

Bắc đẩu trường sinh thuật 

Hút sơn kim tiêm thần kỳ ( khi chích vào lên 199 ) 

Thẻ bài trùng luyện 

Bôn Tiêu 

Thần hành phù ( HSD 30 Ngày )

Thổ địa phù ( HSD 30 Ngày ) 

Động Sát Bạch Kim Phụng Gioi 

Động Sát Bạch Kim Điêu long 

Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội 

Động Sát Phỉ Thúy Hạng Ngọc Khuyên 

An Bang Thạch Chỉ Hoàn hoàn mỹ 

An Bang Kê Huyết Gioi chỉ hoàn mỹ 

An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội hoàn mỹ 

An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên hoàn mỹ 

Manh Thien Thach ( ngau nhien tu 1 den 9) 

1 hộp quà thiên thạch ( 9 mãnh ) 

Nhận mốc 500 : 500 triệu kinh nghiệm + 1 nhật nguyệt đơn

nhận được ngẫu nhiên 1 trong các món sau :

Thẻ bài trùng luyện 

1 hộp quà thiên thạch ( 9 mãnh ) 

1 hộp quà vô danh ( thời hạn 7 ngày - sử dụng 15 ngày )

Phiên vũ 

Nhận mốc 1000 : 1000 triệu kinh nghiệm + 1 huyết đơn

nhận được ngẫu nhiên 1 trong các món sau :

Thẻ bài trùng luyện  

1 hộp quà thiên thạch ( 9 mãnh ) 

1 hộp quà vô danh ( thời hạn 7 ngày - sử dụng 15 ngày )

Phiên vũ ( xác xuất thấp )

vật phẩm tiên đơn :

Sử dụng được thêm 15 tẩy tủy kinh quyển 1

- 15 võ lâm mật tịch

Vật phẩm nhật nguyệt đơn :

Sử dụng được thêm 3 bánh cống nguyệt phù dung

- 2 bánh phụng nguyệt phù dung

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 


 

 Vật Phẩm Bánh Tro Đoan Ngọ :

 

Hình Ảnh Ghi Chú
 

 

   Vật Phẩm Bánh Tro Đoan Ngọ

 

 Bánh Tro Đoan Ngọ :

Mặc định được 1 triệu kinh nghiệm

Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau :

5 bình máu tống kim  ( id  215 ) 

3 phi tốc hoàn tống kim 

3 lệnh bài tống kim

3 chiến cổ tống kim 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 7 Ngày ) 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Thần hành phù ( HSD 30 Ngày ) 

Thổ địa phù ( HSD 30 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày )

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày ) 

Nhận mốc 500 : mặc định 500 triệu kinh nghiệm

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 7 Ngày ) 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày ) 5%

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày ) 5%

Nhận mốc  1000 : mặc định 500 triệu kinh nghiệm

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 7 Ngày ) 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 7 Ngày ) 

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSD 30 Ngày ) 

Mặt nạ chiến trường vương giả ( HSD 30 Ngày ) 

  Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

  Hot Line : 0909056744 (AD Lâm )

 

 


 

Vật Phẩm Thẽ bài Trùng Luyện :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Thẻ Bài Trùng Luyện

 

 - Sử dụng được 1 lần trùng luyện đồ HKMP tại NPC Lễ Quan

 

 

 


 

Vật Phẩm Hút Sơn Kim Tiêm Thần Kỳ :

Hình Ảnh Ghi Chú

Hút Sơn Kim Tiêm Thần Kỳ 

 

 - Khi sữ dụng event cơm nếp rượu có cơ hội nhận được

- Hút sơn kim tiêm thần kỳ khi sử dụng được cấp 199

 

 

 


 

Vật Phẩm Huyết Đơn  :

Hình Ảnh Ghi Chú

           Vật Phẩm Huyết Đơn  

 - Tên vật phẩm : Huyết Đơn 

 * Khi Sử Dụng được sử dụng thêm :

-  15 TTK Quyển 1

Lưu Ý : không giao dịch và bày bán được

 

 


 

Vật Phẩm Nhật Nguyệt Đơn :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 Nhật Nguyệt Đơn

 

 - Tên vật phẩm : Nhật Nguyệt Đơn

 * Khi Sử Dụng được sử dụng thêm :

- 2 Phụng Nguyệt Qủa Dung + 3 Cống Nguyệt Phù Dung

Lưu Ý : không giao dịch và bày bán được

 

 


 

Bảo rương Thần Long :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

Bảo Rương Thần Long 

 - Tên vật phẩm : Bảo Rương Thần Long

 * Khi có đủ 8 loại bảo rương trang bị  ( nón - áo - bao tay 

đai lưng - giày - vũ khí - ngọc bội - dây chuyền )

 thì có thể đổi bảo rương thần long ( hoàng kim môn phái loại 1 )

Lưu ý : chỉ tính bảo rương ăn trong event 

 

 


 

Bảo Rương Áo HKMP :

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

Bảo Rương Áo HKMP

 

* Bảo rương áo khi sử dụng sẽ xuất hiện nhiều dòng chọn giày muốn chọn 

Danh sách áo trong Bảo rương  :

Mộng long kim ti chính hồng cà sa 

Phục ma huyền hoàng cà sa 

Tứ không tử kim cà sa 

Hãm thiên vũ thần kim tương giáp 

Kế nghiệp huyềnvũ hoàng kim khải 

Vô gian thanh phong truy y

Vô ma tử khâm cà sa )

Tê hoàng tuệ tâm khinh sa y 

U lung xích uyết mật trang 

Minh ảo u độc ám y 

Băng hàn huyền y thúc giáp 

Sâm hoàng kim tiền liên hoàn giáp 

Đồng cừu giáng long cái y

Địch khái cửu đại cái y 

Ma sát tàn dương ảnh huyết giáp

Lăng nhạc vô ngã đạo bào

Sương tinh ngạo sương đạo bào

 Lưu Ý : hỗ trợ tại https://www.facebook.com/vlngoaisu

 Hot Line:0909056744 (AD Lâm )

 


 

BQT Kính Báo !!!

1. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm ngoại sử trở nên trọn vẹn nhất.

2. Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage

https://www.facebook.com/vlngoaisu , facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.